DZP-2621-10/2019

Usługa społeczna – „Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” DZP-2621-10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-2621-10-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10-2019

Istotne postanowienia umowy DZP-2621-10-2019

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu DZP-2621-10-2019

Zmiana terminu składania ofert DZP-2621-10/2019

Zmiana treści ogłoszenia DZP-2621-10-2019 09-05-2019

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 09-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 09-05-2019

Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 09-05-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10/2019 09-05-2019

Zmiana treści siwz DZP-2621-10-2019 13-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 13-05-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10-2019 13-05-2019

Istotne postanowienia umowy – załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 13-05-2019

Zmiana treści siwz DZP-2621-10-2019 14-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 14-05-2019

Istotne postanowienia umowy – załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 14-05-2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty DZP-2621-10-2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.