DZP-2621-11-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków do: wystawy czasowej “Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”, Festiwalu Tradycji Literackich, oferty szkolnej na sezon 2017/2018 oraz projektu “Tej ciszy chwila w Soplicowie”

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.SIWZ
3.Załącznik Nr – 3a – opis-przedmiotu-zamówienia
4.Załącznik Nr- 3b – opis-przedmiotu-zamówienia
5.Załącznik Nr- 3c -opis-przedmiotu-zamówienia
6.Załącznik Nr -3d -opis-przedmiotu-zamówienia
7.Załącznik-Nr-1-Formularz ofertowy
8.Załącznik-Nr-2a-projekt-umowy
9.Załącznik-Nr-2b-projekt-umowy
10.Załącznik-Nr-2c-projekt-umowy
11.Załącznik-Nr-2d-projekt-umowy
12.Informacja z otwarcia ofert
13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, 2, 3 oraz 4
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.