DZP-2621-11/2018

Usługa społeczna całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP/2621/11/2018, ZP/US/1/2018/ZNIO

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Formularz ofertowy (DOC)

Formularz ofertowy (PDF)

Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF)

Oświadczenie o posiadaniu Grupy Interwencyjnej (PDF)

Umowa o świadczeniu usług ochrony (PDF)

Umowa o zachowaniu poufności (PDF)

Umowa powierzenia przetwarzanych danych osobowych (PDF)

Wykaz narzędzi (DOC)

Wykaz narzędzi (PDF)

Wykaz osób (DOC)

Wykaz osób (PDF)

Wykaz usług (DOC)

Wykaz usług (PDF)

Zmiana treści ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.