DZP-2621-11/2019

Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 3 książek dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-11/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 5 – wykaz usług

Zał. nr 6 – wykaz maszyn

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.