DZP-2621-12/2016

Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 3 zadania
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
Załącznik nr 3a – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zad. 1
Załącznik nr 3b – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zad. 2
Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5a – Projekt umowy dla zadania 1
Załącznik nr 5b – Projekt umowy dla zadania 2
Załącznik nr 5c – Projekt umowy dla zadania 3
Wzór protokołu odbioru – załącznik do umowy
Warunki serwisu – zał. nr 3 do umowy nr 5a
Warunki serwisu – zał. nr 3 do umowy nr 5b
Wzór protokołu dokonania naprawy – zał. do Warunków serwisu
Załącznik nr 6a – OPZ dla zadania 1
Załącznik nr 6b – OPZ dla zadania 2
Załącznik nr 6c – OPZ dla zadania 3
Załącznik nr 7a – Wykaz osób i wykaz dostaw dla zad. 1
Załącznik nr 7b – Wykaz osób i wykaz dostaw dla zad. 2
Wyjaśnienie treści SIWZ 17.10.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.10.2016
ZMODYFIKOWANY Załącznik Nr 1 – formularz oferty 25.10.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.10.2016
Informacja dla wykonawców art 86 ust 5 ustawy PZP
Informacja o unieważnieniu postępowania w ZAD. NR 1
Sprostowanie informacji dla Wykonawców
Informacja o unieważnieniu postępowania w ZAD. NR 2
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w ZAD. NR 3

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.