DZP-2621-12-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik-Nr-1-formularz-oferty + oświadczenie 1a
4. Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-wykluczeniu
5. Załącznik-Nr-3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków
6. Załącznik-Nr-4-grupa-kapitałowa
7. Projekt umowy – zał. 5
8. Załącznik nr 6a – wykaz robót budowlanych
9. Załącznik nr 6b – wykaz osób
10. Załącznik-nr-7a-Projekt-budowlany-zamienny-przebudowy-garaży-na-węzły-sanitarne
11. Załączniki-7b-7d-pw-przedmiary-stwiory
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.