DZP-2621-13/2019

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa” – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-13/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy 15.07.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ DZP-2621-13-2019

Zmiana treści SIWZ DZP-2621-13-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert DZP-2621-13-2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.