DZP-2621-17/2018

Usługa społeczna całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (PDF)

Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF)

Umowa na usługi ochroniarskie popr. 24.05.2018 (PDF)

Formularz ofertowy (PDF)

Oświadczenie o Grupie Interwencyjnej (PDF)

Oświadczenie o Grupie Interwencyjnej – wersja edytowalna (DOC)

Umowa o zachowaniu poufności (PDF)

Umowa powierzenia przetwarzanych danych osobowych (PDF)

Wykaz narzędzi (PDF)

Wykaz narzędzi — wersja edytowalna (DOC)

Wykaz osób (PDF)

Wykaz osób — wersja edytowalna (DOC)

Wykaz usług (PDF)

Wykaz usług — wersja edytowalna (DOC)

Formularz ofertowy — werja edytowalna (DOC)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną (PDF)

Odpowiedzi na pytania (PDF)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO (DOC)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO (pdf)

Formularz ofertowy nowy (DOC)

Zmiana treści ogłoszenia 6.06.2018 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.