DZP-2621-20/2019

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”.  DZP-2621-20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załączniki do umowy na serwis klimawent

Załącznik Nr 1a do oferty na 2020 – Szczegółowy Harmonogram Przeglądów w ZNiO (1)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.