DZP-2621-25/2018

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. Znak sprawy: DZP-2621-25/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

DZP-2621-25-2018 SIWZ

Załączniki do umowy

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-1-formularz-oferty

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-wykluczeniu

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-4-grupa-kapitałowa

DZP-2621-25-2018-Załącznik-nr-5-wykaz-usług

DZP-2621-25-2018-Załącznik-nr-6-wykaz-osób

DZP-2621-25-2018 – Załącznik-nr-7-wzór-umowy

Informacja z otwarcia ofert DZP-2621-25/2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-2621-25/2018

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.