DZP-2621-31/2020

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. DZP-2621-31/2020

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Zał. nr 1 formularz-oferty

Zał. nr 1a Wycena i Harmonogram Przeglądów Instalacji Klima -Went w ZNiO w 2021

Zał. nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Zał. nr 2 Wykaz instalacji i urządzeń

Zał. nr 2 a Zestawienie filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjnych w ZNiO

Zał. nr 3 Zakres czynności serwisowych i procedury dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 Grupa kapitałowa

Zał. nr 4c Potwierdzenie otrzymania Zał. nr 4, 4a, 4b do umowy

Zał. nr 5 Karta obsługi serwisowej urządzenia

Zał. nr 5 Wykaz usług

Zał. nr 6 Protokół z przeglądu urządzenia

Zał. nr 6 Wykaz osób

Zał. nr 7 Protokół kontroli szczelności inst. freonowej

Zał. nr 7 Wzór umowy

Zał. nr 8 Zgłoszenie i Oświadczenie Podwykonawcy

Zał. nr 10 Protokół Odbioru Przeglądów

Zał. nr 11 Zlecenie i Potwierdzenie wykonania NAPRAWY

Zał. nr 12 Protokół Odbioru NAPRAW

Obowiązujący SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.