DZP-2621-4/2019

Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 6 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. Znak sprawy DZP-2621-4/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 5 – Wykaz usług

Zał. nr 6 – Wykaz maszyn

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-27.03.2019

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.