DZP-2621-40/2020

„Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i  konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2021”. DZP-2621-40/2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 załącznik 1, 3,4,5,6,7 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 a – Wycena i Harmonogram Przeglądów i Konserwacji Instalacji Hydraulicznych na 2021 – 2020.10.30

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Zestawienie obiektów i instalacji hydraulicznych w ZNiO-1

Załącznik nr 3 – Zakres przeglądów i konserwacji, definicje i wykaz czynności

Załącznik nr 4 – wzór – Protokół z Wykonania Przeglądu Instalacji lub Urządzenia

Załącznik nr 4a – wzór – Protokół z testu działania zaworów BEZPIECZEŃSTWA w ZNiO

Załącznik nr 4b – wzór – Protokół z testu zadziałania zaworów ANTYSKAŻ. w ZNiO

Załącznik nr 5 – Karta obsługi serwisowej urządzenia

Załącznik nr 6 – Zgłoszenie i Oświadczenie Podwykonawcy

Załącznik nr 8 – Protokół Odbioru Przeglądów

Załącznik nr 9 – Zlecenie i Potwierdzenie wykonania NAPRAWY

Załącznik nr 10 – Protokół Odbioru NAPRAW

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Unieważnienie wybory oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorzystniejszej po ponownym badaniu ofert

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.