DZP-2621-5-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-5/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie publikacji „Księga Darczyńców” dla Wydawnictwa Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Księga Darczyńców”
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5 – projekt umowy
Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.