DZP-2621-6/2016

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8: „Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza ZNiO”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Oświadczenie grupy kapitałowej
wyjaśnienia z dnia 13.05.2016r
Postępowanie nr DZP-2621-6/2016 po modyfikacji:
„Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby ZNiO w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 – usługa druku na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza, wraz z dostarczeniem do siedziby.
Zadanie nr 2 – usługa druku na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum wraz z dostarczeniem do siedziby.”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Formularz ofertowy, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Opis przedmiotu zamówienia, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Projekt umowy, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Oświadczenie grupy kapitałowej, modyfikacja z dnia 13.05.2016
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.05.2016
Opis przedmiotu zamówienia, modyfikacja z dnia 16.05.2016
Informacja do wszystkich wykonawców
Informacja do wszystkich wykonawców – zadanie 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.