DZP-2621-6-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby organizacji Jubileuszu 200-lecia Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – grupa kapitałowa
Zał. nr 4 – projekt umowy
Zał. nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 09.05.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.