DZP-2621-8-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-8/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie czterech książek z serii Biblioteka Narodowa dla Wydawnictwa Ossolineum”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5 – projekt umowy
8. Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
9. Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 30.06.2017
10. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.