Instructia abo nauka, jak sie sprawować czasu moru

Instructia abo nauka, jak sie sprawować czasu moru

Na początku wieku XVII, kiedy to Polskę wielokrotnie nawiedzały epidemie „morowego powietrza”, czyli dżumy, czarnej ospy, kiły, cholery i innych zakaźnych chorób, wydany został w Krakowie poradnik pt. Instructia abo nauka, jak sie sprawować czasu moru.

Jego autorem był Sebastian Petrycy, doktor medycyny, absolwent uniwersytetów w Krakowie i Padwie, znakomity praktyk, po którego śmierci w 1626 r.  niezamożny lud pozbawiony jego lekarskiej opieki miał wołać: „Już po nas, kiedy Petrycy nie żyje!”.

Druk z 1613 r. zawiera wiele porad, jak dbać o higienę, by nie zachorować (omawia np. mieszkanie i dietę) oraz podaje, czym się leczyć (np. driakwią, ziemią ormiańską, smaragiem na proch stłuczonym). Choć nie wszystkie porady działały, warto pamiętać o jednej, którą Petrycy zalecał za Hipokratesem: „Także też wielkie podobieństwo iest, iż ktorzy wychodzą z domu, rychley się zarażą, niźli co nie wychodzą”.  Zatem #zostańwdomu

Egzemplarz poradnika ze zbiorów ossolińskich do przeczytania na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: https://www.dbc.wroc.pl/publication/143074

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.