Jeden z dziesięciu tysięcy

W ossolińskich zbiorach cymeliów przechowywane jest dzieło „Napoleon” autorstwa Szymona Askenazego (ur. 23 XII 1865, zm. 22 VI 1935), historyka dziejów nowożytnych i dyplomaty, pochodzenia żydowskiego. Jest to najprawdopodobniej jedyny zachowany egzemplarz tej książki (sygnatura 313.596 II).

Druk tego dzieła rozpoczęto w drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1910 roku, a przerwano w 1914. W 1920 roku z polecenia autora, za pośrednictwem warszawskiego księgarza Jakuba Mortkowicza, cały nakład 10 000 egzemplarzy został oddany na przemiał do fabryki papieru. Ossoliński obiekt nie posiada karty tytułowej oraz ostatniego arkusza. Został zakupiony do zbiorów w 1950 r. od osoby prywatnej (od Andrzeja Pałosza [?]).

Skąd o tym wiemy?

Dzięki wieloletniemu pracownikowi Ossolineum, panu Antoniemu Rychlińskiemu. To on dołączył do książki rękopiśmienne oświadczenie, które umieścił w wewnętrznej części okładki.

Antoni Józef Rychliński (2 VII 1874 – 8 II1959) urodził się w Rokietnicy w powiecie Jarosław (województwo podkarpackie). Szkołę podstawową ukończył w Samborze, zaś 6 klas gimnazjum w Jarosławiu oraz dwuletni kurs administracyjno-handlowy w Łodzi. W tym mieście pracował do 1907 roku w dziedzinie handlowo-komisowej, a w latach 1908-1912 w administracji „Słowa Polskiego” we Lwowie. Przez 43 lata był pracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, od 1 III 1912 roku objął posadę jako kasjer i główny magazynier drukarni i introligatorni Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na tym stanowisku przepracował do listopada 1945 roku. Od 1 VII 1947  do 31 V 1957 roku pracował w Ossolineum we Wrocławiu, gdzie pełnił różne funkcje. W czasach powojennych początkowo pracował w Wydawnictwie, następnie od 1948 roku w Bibliotece jako kierownik administracji, później zastępca kierownika Magazynu Głównego i Introligatorni. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 10-lecia Polski Ludowej.

Dnia 8 lutego 2017 roku minęła dokładnie 58. rocznica jego śmierci.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.