Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum

projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W latach 20142017 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Zakład Narodowy im. Ossolińskich zrealizował projekt badawczy pt. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum.

Wynikiem projektu jest publikacja pod tym samym tytułem pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak (Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum 2017) rejestrujący 3178 pozycji bibliograficznych przechowywanych w ZNiO we Wrocławiu oraz w Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie.

W ramach projektu powstała baza internetowa „Inwentarz druków XVIIXVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka” (http://bazy.oss.wroc.pl/zew/sd17w/)

Podczas prac inwentaryzacyjnych we Lwowie rozpoznano druki XV-wieczne o ossolińskiej proweniencji (I. Kachur, Katalog inkunabułów z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2018, nr 28, s. 4152).

W „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2018 nr 28 ukazało się sprawozdanie z przebiegu projektu oraz artykuły młodych badaczy dotyczące ossolińskiej kolekcji druków XVI wieku:
Alicja Bielak, Po co i jak medytować? Instrukcje Stanisława Warszewickiego (SJ) i Jana Wuchaliusza Leopolity (SJ) w przedmowach do pism Ludwika z Grenady, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 127144.
Agnieszka Franczyk-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145158.
Grzegorz Joachimiak, Proweniencja starodruku „Modlitwy powszedniej do Trójcy Świętej” ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego „Kancjonału Ossolińskich”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 159172.
Michał Muraszko, Oprawy książkowe Piotra Kmity ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 173182.
Fryderyk Rozen, Problem drukarza książki „O jednej osobie” Stanisława Grodzickiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 183195.
Dorota Sidorowicz-Mulak, „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, s. 145158.

Opracowała: Dorota Sidorowicz-Mulak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.