Kierownik Działu Marketingu i Pozyskiwania Środków

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Kierownik Działu Marketingu i Pozyskiwania Środków
Miejsce pracy: Wrocław
Region: dolnośląskie

Do zakresu obowiązków kandydata będzie należała realizacja następujących zadań:

 • propagowanie działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w mediach oraz poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi w tym biurami podróży, informacją miejską, hotelami i innymi instytucjami publicznymi i komercyjnymi obsługującymi ruch turystyczny;
 • inicjowanie, koordynacja i nadzór nad procesem przygotowywania materiałów promocyjnych i pamiątkowych Zakładu;
 • opracowanie strategii marketingowych i planów promocyjnych Zakładu oraz związanych z nimi budżetów;
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi sponsorami działalności statutowej Zakładu, partnerami medialnymi oraz zabieganie o patronaty honorowe;
 • monitorowanie istniejących możliwości pozyskiwania dofinansowania działalności statutowej Zakładu;
 • inicjowanie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
 • koordynacja i organizacja wydarzeń promocyjnych i marketingowych organizowanych przez Zakład w tym konferencji i brifingów prasowych;
 • przygotowywanie, opracowanie i realizacja umów sponsorskich oraz mających związek z działalnością promocyjną i marketingową;
 • inicjowanie i koordynacja działalności w zakresie prowadzenia analizy rynku oraz badań marketingowych na potrzeby Zakładu;
 • organizacja zadań i koordynacja prac Działu Marketingu i Pozyskiwania Środków.

Wymagania:

 • co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie pracy w instytucjach kulturalnych, naukowych lub innych non-profit na stanowiskach związanych z działalnością promocyjna, marketingową lub pozyskiwania środków;
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania (złożone aplikacje, udział w konkursach, grantach, projektach);
 • wyższe wykształcenie humanistyczne lub w dziedzinie nauk społecznych;
 • wiedza z zakresu PR, promocji, marketingu, kontaktów z mediami;
 • znajomości zasad funkcjonowania instytucji kultury, rynku usług kulturalnych oraz specyfiki mediów tradycyjnych i elektronicznych;
 • samodzielności i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
 • znajomość języka angielskiego.

Umowa o pracę:
stałe zatrudnienie
pakiet socjalny

Zainteresowanych prosimy o składanie  pisemnych ofert zawierających:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte ogłoszeniem,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wymagane dokumenty należy wysłać na adres:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37,

lub podany e-mail (barbara.piaskowska@znio.pl), ewentualnie można składać osobiście w sekretariacie  Zakładu do dnia 20 grudnia 2016r. O terminie rozmów  kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia  zgłoszeń kandydatów:  do  30 grudnia 2016r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.