Kolejne Spotkanie Ossolińskie we Lwowie

Dnia 5 października odbyło się w Bibliotece Stefanyka kolejne, już 53., Spotkanie Ossolińskie. Gościem spotkania był wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Rady Naukowej ZNiO – Jerzy Petrus, który wygłosił wykład poświęcony wojennym losom wawelskich skarbów.

Spo­tka­nie było też oka­zją do poże­gna­nia z kon­su­lem gene­ral­nym RP we Lwo­wie, Jaro­sła­wem Droz­dem, któ­rego kaden­cja koń­czy się w paź­dzier­niku br. Pod patro­na­tem Jaro­sława Drozda odbyły się aż 34 Spo­tka­nia Ossolińskie.

Zdjęcia ze Spotkania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.