Kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – 12.12.2019

12.12.2019 o godz. 18:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Tym razem proponujemy opowieść o zakupionej w zeszłym roku kolekcji rękopisów Henryk Sienkiewicza. Szczegóły ossolińskiego zbioru w podczas prelekcji pt. „Sienkiewicz nieznany? Nowa kolekcja sienkiewiczianów w zbiorach rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.” przedstawią dr Agata Janiak oraz Hanna Kulesza z Działu Rękopisów ZNiO.

Początki ossolińskiej kolekcji rękopisów Henryka Sienkiewicza sięgają lat przed I wojną światową, kiedy do zbiorów przybył autograf Potopu. Stopniowo Ossolineum stało się instytucją posiadającą najcenniejszy i stale powiększany zbiór manuskryptów noblisty. Na początku XXI wieku nabyto kolejne karty autografów i korespondencję. Natomiast w roku 2018 przybył fragment archiwum, przechowywany dotąd przez rodzinę pisarza, którego szczególnie cenną częścią są osobiste dokumenty i ponad 300 listów. Są to głównie listy Henryka Sienkiewicza z lat 1881-1915 do rodziny  (zwłaszcza do trzeciej żony, Marii z Babskich), do przyjaciół (m.in. Karola Potkańskiego, Stanisława Witkiewicza, Karola Benniego) a także listy przesłane Henrykowi Sienkiewiczowi przez różne osoby i instytucje, dotyczące m.in. jego działalności patriotycznej (m.in. odpowiedzi na ankietę „Prusy i Polska”). Nie brakuje też rękopisów literackich, a nawet rysunków i drobnych rodzinnych pamiątek.

Zbiór ten niewątpliwie wzbogaci wiedzę o pisarzu, jego warsztacie literackim i biografii. Zawiera wiele informacji o podróżach Sienkiewicza, jego życiu rodzinnym i towarzyskim, stanie zdrowia, poglądach i planach literackich, a korespondencja rodzinna sięgająca połowy XIX w. odsłoni być może tajemnice jego przodków.

Wstęp wolny!

fot. Andrzej Solnica

 

fot. Andrzej Solnica

fot. Andrzej Solnica

 

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.