Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich

Informujemy, że Fundacja Art Transparent, w imieniu i na zlecenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji aranżacyjnej wystawy stałej przyszłego Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Warunkiem udziału w konkursie jest udokumentowanie doświadczenia w wykonaniu koncepcji aranżacji wystawy wykorzystującej obiekty sztuki, w tym obiekty zabytkowe, udostępnionej zwiedzającym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania prac. Prace konkursowe będzie można składać do 20 kwietnia 2020 r. Pula nagród wynosi 60 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie merytorycznie uzasadnionego, unikalnego, atrakcyjnego i funkcjonalnego projektu scenograficznego wystawy stałej, która zostanie zrealizowana na pierwszej kondygnacji muzeum planowanego pomiędzy ul. Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim we Wrocławiu. Konkurs na projekt architektoniczny muzeum w roku 2018 wygrała pracownia WXCA, która obecnie realizuje zadanie zaprojektowania budynku muzealnego. Zakończenie prac projektowych planowane jest w połowie roku 2020. Budynek zostanie wzniesiony w miejscu dzisiejszego parkingu, naprzeciwko Ossolineum. „Współczesny, miejski pałac” jak określają go sami projektanci (Szczepan Wroński, Anna Dobek, Anna Majewska, Marcin Jurusik, Michał Czerwiński) ma mieć 5 kondygnacji, parking podziemny i część magazynową.

Nadesłane prace oceni jury w składzie: dr Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (przewodniczący) oraz Michał Bieniek (Fundacja Art Transparent), Piotr Górajec (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Marcin Hamkało (Muzeum Pana Tadeusza) i Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia) oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Materiały merytoryczne niezbędne do przygotowania prac konkursowych można odbierać pod adresem: Fundacja Art Transparent, ul. Ofiar Oświęcimskich ½, 50-069 Wrocław. Kontakt e-mail: konkurs.mkl@arttransparent.org (więcej informacji na ten temat niebawem na stronie www.arttransparent.org). Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będące częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Muzeum Książąt Lubomirskich zostało powołane do życia w roku 1823, otwarte we Lwowie dla zwiedzających kilkadziesiąt lat później, zlikwidowane przez okupantów podczas II wojny, a następnie formalnie przyłączone ponownie do Zakładu decyzją polskiego sejmu w roku 2007. Przez kilka dziesięcioleci muzeum było jedną z najważniejszych instytucji kultury na terenach niegdyś należących do Polski, a od 1918 roku na terenie Polski, mając status zbiorów prywatnych. Zbiór zawierał wiele bezcennych dzieł, nie tylko polskich artystów – były wśród nich również prace Albrechta Durera czy Rembrandta. Po 1945 roku zbiory muzeum uległy rozproszeniu, ich znaczna część pozostała w muzeach lwowskich, niektóre artefakty znalazły się w innych krajach Europy i Ameryki Północnej. Tylko nieliczne trafiły do Wrocławia – do reaktywowanego po wojnie bez Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i wrocławskiego Muzeum Narodowego. Obecnie w polskich zbiorach znajduje się zaledwie część dawnej, bogatej kolekcji. Zbiory przez kilka ostatnich dziesięcioleci były jednak uzupełniane i opracowywane w ossolińskich gabinetach muzealnych. ZNiO prowadzi także ożywioną współpracę muzealną z instytucjami ukraińskimi, na której dalszy rozwój pozwoli powstanie nowego budynku muzealnego.

Projekt koncepcji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich ma, uwzględniając potrzebę ekspozycji artefaktów i dzieł sztuki oraz przekazu historycznego, zawierać koncepcję elementów ekspozycyjnych, scenograficznych (w tym również oświetlenie) oraz identyfikacji wizualnej, umożliwiające ciekawe i oryginalne wyeksponowanie poszczególnych przedmiotów (obrazów, numizmatów, drobnych przedmiotów, archiwalnych zdjęć) na wystawie stałej. Projekt powinien być dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także dla osób starszych i małych dzieci. W projekcie preferowane będą również ekologiczne rozwiązania ekspozycyjne (w tym materiały z recyklingu, oszczędne oświetlenie itp.). Koncepcja powinna zawierać walory edukacyjne oraz projekt miejsc do siedzenia, stworzonych specjalnie na potrzeby Muzeum Książąt Lubomirskich, będących nowoczesną interpretacją mebli wypoczynkowych. Projekt może uwzględniać, w kontekście scenograficznym oraz przekazu, idee muzeum, nowoczesne rozwiązania takie jak: multimedia, dyfuzory zapachów, systemy dźwiękowe itp. Stała ekspozycja muzeum składać się będzie z holu, galerii głównej, gabinetu prac na papierze oraz skarbca wraz z przedsionkiem.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem konkurs.mkl@arttransparent.org

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.