Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum – I etap

Zakończenie I etapu prac konserwatorskich przy projekcie „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W roku 2014 Zakład Narodowy im. Ossolińskich rozpoczął realizację dwuletniego zadania „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”. W I etapie prac, zgodnie z harmonogramem przeprowadzono konserwację 140 dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami pochodzących ze zbiorów Działu Rękopisów Ossolineum, w tym cenne dokumenty opatrzone pieczęciami Henryka Brodatego, Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego i innych. Są to następujące dokumenty:

sygn. BO nr 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 90, 91, 92, 93, 104, 105, 110, 121, 142, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 169, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 201, 205, 210, 230, 234, 236, 238, 240, 241, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 330, 336, 338, 344, 354, 414, 445, 478, 484, 490, 494, 507, 508, 511, 520, 527, 529, 536, 537, 539, 540, 541, 544, 546, 630, 645, 716, 778, 829, 830, 917.

Dzięki podjętym pracom ważna część dokumentów o fundamentalnym znaczeniu dla historii i kultury została uratowana. Obiekty zostały oczyszczone, pergaminy uelastycznione i rozłożone, a następnie umieszczone w bezpiecznych opakowaniach ochronnych. Po powrocie z konserwacji przechowywane są w klimatyzowanym, systematycznie monitorowanym magazynie Działu Rękopisów Ossolineum. Utrzymują się w nim stałe warunki klimatyczne: 20 st. C i 45% wilgotności względnej. W zależności od formatu umieszczono je w szufladach i na regałach. Zabytki będą teraz mogły być poddane szczegółowym badaniom naukowym, które zweryfikują dane na ich temat ( dotyczące min. technik wykonania) jak i ich treść. Dokumenty są obecnie w stanie umożliwiającym pokazanie ich na wystawie czasowej uświetniającej jubileusz 200-lecia Ossolineum przewidywanej w roku 2017. Dzięki konserwacji przeprowadzona będzie digitalizacja dokumentów umożliwiająca szeroki dostęp do ich treści, a także będąca szczegółową dokumentacją ich stanu zachowania – zwłaszcza atramentów – który będzie monitorowany przez konserwatorów zatrudnionych w ZNiO.

Link do II etapu realizacji zadania


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.