Konstytucja 3 Maja

„Dla Dobra powszechnego, dla ugruntowania Wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej … niniejszą Konstytucję uchwalamy”

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r., popularnie zwana Konstytucją 3 Maja, ustanawiała podstawy całego ustroju państwa polskiego. W zbiorach ossolińskich przechowywany jest pierwodruk, czyli pierwsze wydanie Konstytucji. Jest nim urzędowy druk tekstu ustawy z formułą oblaty, tj. wpisu do akt grodzkich warszawskich, z 5 maja 1791 r.

Oblatowanie było dawniej oficjalnym ogłoszeniem decyzji przyjętych przez sejm, pełniąc podobną funkcję jak dzisiejsze zamieszczanie decyzji sejmu w dzienniku ustaw. Pierwodrukiem Konstytucji 3 Maja jest właśnie druk oblaty z 5 maja 1791 r. Ossoliński egzemplarz opatrzony został rękopiśmiennymi poprawkami.

Ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja towarzyszyła szeroka popularyzacja jej idei – w ciągu roku od jej uchwalenia w Polsce pojawiło się 14 edycji ustawy w co najmniej 30 000 egzemplarzy oraz szereg wydawnictw towarzyszących, m.in. „Pieśń na dzień Trzeci Maja” Franciszka Karpińskiego. Ten niezwykle dziś rzadki jednokartkowy druk zawiera tekst pieśni napisany został w okresie euforii po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i zyskał dużą popularność.

Powtarzając słowa poety: „Weźmy weselne szaty, dzień to Kraju święcony”, życzymy Państwu radosnego Dnia 3 Maja!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.