Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
ossolineum@ossolineum.pl
NIP 897-10-82-476
Numer konta ZNiO: 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242

centrala tel. (71) 344 44 71 do 76
faks: (71) 344 85 61

Wyświetl większą mapę

ul. Sołtysowicka 24
centrala tel. (71) 326 21 27
Dział Nowych Druków Ciągłych, Dział Dokumentów Życia Społecznego

Dyrekcja

Dyrektor
dr Adolf Juzwenko
(71) 343 73 70
Wicedyrektor
dr Dorota Sidorowicz-Mulak
(71) 335 64 29
Wicedyrektor
dr Marcin Hamkało
(71) 335 64 90
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum
Dariusz Sośnicki
(71) 371 95 01
+48 575 625 888
Główna księgowa
mgr Jolanta Kulińska-Siewior
(71) 335 64 68
Sekretariat (71) 343 73 70

Biblioteka Ossolineum  –  Działy podstawowe

 

Dział Informacji Naukowej (71) 335 64 57
(pracownia)
(71) 335 64 62
(katalog główny)

dr Marta Pękalska (kierownik) (71) 335 64 88
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 33
(71) 335 64 70

mgr Dorota Jońska-Amanowicz (kierownik) (71) 335 64 17
Czytelnia Główna (71) 335 64 64
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 42
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (kierownik) (71) 335 64 22
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 07
(71) 335 64 63
(71) 335 64 73
(71) 371 95 63 – 67

mgr Przemysław Ćwikowski (kierownik) (71) 371 95 67
Dział Nowych Druków Ciągłych (71) 326 21 27
wew. 411 (akcesja)
409, 410, 415 (pracownie)

mgr Dorota Mączka (kierownik) (71) 326 21 27
wew. 416
Dział Kontroli Zbiorów
mgr Beata Pietrucha (kierownik)
(71) 71 344 44 71
wew. 103, 243

Pracownia Introligatorska
mgr Krzysztof Palka (kierownik)
(71) 335 64 75
Pracownia Reprograficzna (71) 335 64 46
(71) 371 95 42
(71) 371 95 56

Halina Kreczko (kierownik) (71) 335 64 58

Biblioteka Ossolineum  –  Zbiory specjalne

Dział Rękopisów (71) 335 64 51
(71) 335 64 52
(71) 335 64 30
(71) 335 64 99
(71) 371 95 31 – 33

mgr Elżbieta Ostromęcka (kierownik) (71) 335 64 32
Dział Starych Druków (71) 371-95-34
724 555 902

dr Agnieszka Franczyk-Cegła (kierownik) (71) 335 64 34
Dział Dokumentów Życia Społecznego (71) 326 21 27
wew. 102, 103, 105

mgr Iwona Zygmuntowicz (kierownik) (71) 326 14 93
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych (71) 335 64 24
(71) 335 64 23

mgr Violetta Szymczyk (kierownik) (71) 335 64 24
Gabinet Kartografii (71) 335 64 59
mgr Piotr Galik (kierownik) (71) 335 64 15
Archiwum Zakładowe
mgr Olga Mieleszko
(71) 335 64 84

Muzeum Książąt Lubomirskich

Dział Sztuki (71) 335 64 19
(71) 335 64 48
(71) 371 95 48

mgr Katarzyna Kenc (kierownik) (71) 335 64 35
Dział Numizmatyczny   (71) 335 64 61
(71) 371 95 61
(71) 371 95 62
(71) 371 95 69

dr Łukasz Koniarek (kierownik) (71) 335 64 27
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
mgr Alicja Przestalska
mgr Katarzyna Bischof-Rosiak
(71) 371 95 44
Dział Konserwacji (71) 335 64 71
Główny Konserwator
mgr Katarzyna Kroczak
(71) 371 95 71

Muzeum Pana Tadeusza

Sekretariat Muzeum (71) 755 06 00
Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza (71) 75 50 622
(71) 75 50 623
(71) 75 50 614
mgr Małgorzata Orzeł (kierownik) (71) 75 50 624
Gabinety Świadków Historii (71) 75 50 621
(71) 75 50 628
(71) 75 50 629
Mariusz Urbanek (kierownik) (71) 75 50 630
Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza (71) 75 50 625
mgr Dobromiła Jankowska (kierownik) (71) 75 50 620
Dział Edukacji (71) 755 06 52
(71) 755 06 53
(71) 755 06 54
(71) 755 06 56
(71) 755 06 57
(71) 755 06 58

mgr Magdalena Musiał (kierownik) (71) 755 06 51
Dział Organizacji Wydarzeń (71) 75 50 627
(71) 335 64 85
(71 )75 50 663
(71) 75 50 618
mgr Paweł Rogowski (kierownik) (71) 75 50 650
Dział Obsługi Widowni
Maja Jędo (p.o. kierownika) (71) 75 50 619
Sekcja Techniczna (71) 75 50 600
(71) 75 50 612
(71) 75 50 613
(71) 75 50 609
mgr Regina Kulig-Posłuszny (kierownik) (71) 75 50 611

 

Wydawnictwo Ossolineum

Redakcja Wydawnictwa (71) 335 64 96
(71) 335 64 87
(71) 335 64 28
Sekretarz Wydawnictwa (71) 335 64 97
Łukasz Ragan
(specjalista ds. sprzedaży)
(71) 371 95 03
Redaktor naczelny
Dariusz Sośnicki
(71) 371 95 01
+48 575 625 888

Administracja

Dział Administracyjno-Techniczny (71) 335 64 67
mgr Marek Adamczyk (71) 335 64 53
Inspektor p.poż. (71) 344 44 71 w.204
Sekcja Zamówień Publicznych
Magdalena Dworzyńska
Monika Szczucińska-Parczyk
(71) 335 64 66
(71) 335 64 98
Dział Technologii Informatycznych ZNiO
Krzysztof Syguda (kierownik)
(71) 335 64 50
(71) 335 64 49

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy (71) 335 64 16
(71) 335 64 21
(71) 335 64 26
(71) 371 95 12
(71) 371 95 13

Główna Księgowa
mgr Jolanta Kulińska-Siewior
(71) 335 64 68

Samodzielne stanowiska

Radca prawny
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka
(71) 335 64 94
(71) 335 64 95
Specjalista ds. pracowniczych (kadry)
Barbara Piaskowska
(71) 335 64 25
Inspektor BHP
mgr inż. Andrzej Solnica
(71) 335 64 46
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie
mgr Wiktoria Malicka
+38 093 65 123 70
Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż Anna Sieroń
(71) 335 6491
697 493 517

Czasopismo ZNiO

Sekretarz Redakcji
dr Marta Pękalska
(71) 335 64 88

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZNiO

NSZZ Solidarność przy ZNiO

 

T. Trawka

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz