Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37,
50-139 Wrocław
ossolineum@ossolineum.pl
NIP 897-10-82-476
Numer konta ZNiO: 47-1090-2503-0000-0006-3000-0242

Szewska 37
centrala tel. (71) 344 44 71 do 76
faks: (71) 344 85 61

Wyświetl większą mapę

Sołtysowicka 24
centrala tel. (71) 326 21 27
(Dział Nowych Druków Ciągłych, Dział Dokumentów Życia Społecznego)

Dyrekcja

Dyrektor
Dr Adolf Juzwenko

(71) 343 73 70

Wicedyrektor
Dr Mariusz Dworsatschek

(71) 335 64 29

Wicedyrektor
Dr Marcin Hamkało

(71) 335 64 90

Wicedyrektor
Mgr inż. Janusz Szczytkowski

(71) 335 64 44

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum
Dariusz Sośnicki

(71) 371 95 01

Główna księgowa
Mgr Jolanta Kulińska-Siewior

(71) 335 64 68

Sekretariat

(71) 343 73 70

Biblioteka Ossolineum  –  Działy podstawowe

Dział Informacji Naukowej (71) 335 64 57
(pracownia)
(71) 335 64 62
(katalog główny)

Dr Marta Pękalska (kierownik)

(71) 335 64 88

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 33
(71) 335 64 70

Krzysztof Gluziński (kierownik)

(71) 335 64 17

Czytelnia Główna

(71) 335 64 64

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych

(71) 335 64 42

Mgr Irena Gybej-Dworsatschek (kierownik)

(71) 335 64 22

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 07
(71) 335 64 63
(71) 335 64 73
(71) 371 95 63 – 67

Mgr Lech Czyżewski (kierownik)

(71) 335 64 47

Dział Nowych Druków Ciągłych (71) 326 21 27
wew. 411 (akcesja)
409, 410, 415 (pracownie)

Mgr Dorota Mączka (kierownik)

(71) 326 21 27 wew. 416

Dział Kontroli Zbiorów
Mgr Bożena Boczulak-Hołyńska (kierownik)
(71) 326 21 27 wew. 222
(71) 335 64 03

Biblioteka Ossolineum  –  Zbiory specjalne

Dział Rękopisów (71) 335 64 51
(71) 335 64 52
(71) 335 64 30
(71) 335 64 99
(71) 371 95 31 – 33

Mgr Elżbieta Ostromęcka (kierownik)

(71) 335 64 32

Dział Starych Druków (71) 371-95-34
724 555 902

Dr Dorota Sidorowicz-Mulak (kierownik)

(71) 335 64 34

Dział Dokumentów Życia Społecznego (71) 326 21 27
wew. 102, 103, 105

Mgr Iwona Zygmuntowicz (kierownik)

(71) 326 14 93

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych (71) 335 64 24
(71) 335 64 23

Mgr Violetta Szymczyk (kierownik)

(71) 335 64 24

Gabinet Kartografii

(71) 335 64 59

Mgr Piotr Galik (kierownik)

(71) 335 64 15

Archiwum Zakładowe
Mgr Olga Bromke

(71) 335 64 84

Muzeum Książąt Lubomirskich

Dział Sztuki (71) 335 64 19
(71) 335 64 48
(71) 371 95 48

Mgr Katarzyna Kenc (kierownik)

(71) 335 64 35

Dział Numizmatyczny   (71) 335 64 61
(71) 371 95 61
(71) 371 95 62
(71) 371 95 69

Dr Łukasz Koniarek (kierownik)

(71) 335 64 27

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów  (71) 335 64 83
(71) 335 64 85
(71) 371 95 83
(71) 371 95 84

 Mgr Beata Salamon (kierownik)

(71) 371 95 04

 Pracownia Reprograficzna   (71) 335 64 46
(71) 371 95 42
(71) 371 95 56

Halina Kreczko (kierownik)

(71) 335 64 58

Dział Głównego Konserwatora Zbiorów
Mgr Katarzyna Kroczak
(71) 335 64 71
(71) 371 95 71

Pracownia Introligatorska
Mgr Krzysztof Palka (kierownik)

(71) 335 64 75

Muzeum Pana Tadeusza

Sekretariat Muzeum (71) 755 06 00
Gabinety Świadków Historii (71) 75 50 630

Wydawnictwo Ossolineum

Redakcja Wydawnictwa (71) 335 64 96
(71) 335 64 87
(71) 335 64 28
Sekretarz Wydawnictwa
mgr Renata Łukaszewska

(71) 335 64 97

mgr Szczepan Kulpa
(specjalista ds. sprzedaży)

(71) 371 95 03

Redaktor naczelny
Dariusz Sośnicki

(71) 371 95 01

Administracja

Dział Administracyjno-Techniczny (71) 335 64 67
Mgr Marek Adamczyk (71) 335 64 53
Inspektor p.poż.
Bogusław Zielnik
(71) 344 44 71 w.204
Sekcja Zamówień Publicznych
Magdalena Dworzyńska
Marta Pasek-Zarzycka
(71) 335 64 66
(71) 335 64 98
Dział Technologii Informatycznych ZNiO
Michał Kisiel (kierownik)
(71) 335 64 50
(71) 335 64 49

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy (71) 335 64 16
(71) 335 64 21
(71) 335 64 26
(71) 371 95 12
(71) 371 95 13

Główna księgowa
Mgr Jolanta Kulińska-Siewior

(71) 335 64 68

Samodzielne stanowiska

Radca prawny
Bogumiła Ucińska-Tarnacka
(71) 335 64 94
(71) 335 64 95
Specjalista ds. pracowniczych (kadry)
Barbara Piaskowska
(71) 335 64 25
Inspektor BHP
Andrzej Solnica
(71) 335 64 46
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie
Wiktoria Malicka

+38 093 65 123 70

Czasopismo ZNiO

Sekretarz Redakcji
dr Marta Pękalska

(71) 335 64 88

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZNiO

NSZZ Solidarność przy ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz