Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
ossolineum@ossolineum.pl
NIP 897-10-82-476
Numer konta ZNiO: 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242

centrala tel. (71) 344 44 71 do 76

Wyświetl większą mapę

ul. Sołtysowicka 24
centrala tel. (71) 326 21 27
Dział Nowych Druków Ciągłych, Dział Dokumentów Życia Społecznego

Dyrekcja

Dyrektor
dr Łukasz Kamiński

(71) 343 73 70

Wicedyrektor – Biblioteka ZNiO
dr Dorota Sidorowicz-Mulak

(71) 335 64 29

Wicedyrektor – Muzeum Pana Tadeusza
p.o. mgr Magdalena Musiał

(71) 335 64 90

Wicedyrektor – Muzeum Książąt Lubomirskich
p.o. mgr Joanna Błoch
(71) 335 64 35
Redaktor Naczelna Wydawnictwa Ossolineum
mgr Renata Łukaszewska

(71) 371 95 01

Główna księgowa
mgr Jolanta Kulińska-Siewior

(71) 335 64 68

Sekretariat

(71) 343 73 70

Biblioteka Ossolineum  –  Działy podstawowe

 

Dział Informacji Naukowej

(71) 335 64 57

(71) 335 64 62

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 42
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych (71) 371  95 67
Dział Nowych Druków Ciągłych (71) 371 95 09
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych    (71) 335 64 17
Dział Kontroli Zbiorów (71) 335 64 03
Pracownia Introligatorska
(71) 335 64 75
Dział Konserwacji
    (71) 335 64 71
Główny Konserwator
    (71) 371 95 71
Pracownia Reprograficzna    (71) 335 64 46

Biblioteka Ossolineum  –  Zbiory specjalne

Dział Rękopisów (71) 335 64 51
(71) 335 64 52
(71) 335 64 99
Dział Starych Druków (71) 371 95 34
Dział Dokumentów Życia Społecznego (71) 371 95 02
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych (71) 335 64 24
Dział Kartografii (71) 335 64 15
Archiwum Zakładowe
mgr Olga Bromke
mgr Karolina Wąsowicz
(71) 335 64 84
(71) 335 64 86

Muzeum Książąt Lubomirskich

Dział Sztuki (71) 335 64 48
Dział Numizmatyczny   (71) 335 64 27
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
(71) 371 95 44

Muzeum Pana Tadeusza

Sekretariat Muzeum (71) 755 06 00
Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza (71) 75 50 623
(71) 75 50 624
mgr Małgorzata Orzeł (kierownik) (71) 75 50 622
Gabinety Świadków Historii (71) 75 50 621
(71) 75 50 628
(71) 75 50 629
Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza (71) 75 50 625
mgr Dobromiła Jankowska (kierownik) (71) 75 50 620
Dział Edukacji (71) 755 06 52
(71) 755 06 53
(71) 755 06 57
(71) 755 06 58

mgr Magdalena Musiał (kierownik) (71) 755 06 51
Dział Organizacji Wydarzeń (71) 75 50 627
(71) 75 50 655
(71) 75 50 663 (marketing i PR)
mgr Agnieszka Śrutwa (kierownik) (71) 75 50 613
Dział Obsługi Widowni
mgr Justyna Zimna (kierownik) (71) 75 50 619
Sekcja Techniczna (71) 75 50 609
mgr Joanna Poślednia (kierownik) (71) 75 50 611

 

Wydawnictwo Ossolineum

Sekretarz Wydawnictwa
(71) 335 64 97
Specjalista ds. sprzedaży +48 570 639 333
Redaktor Naczelna (71) 371 95 01

Administracja

Dział Administracyjno-Techniczny (71) 335 64 67
mgr Marek Adamczyk (71) 335 64 53
Inspektor p.poż.
(71) 344 44 71 w. 104
Artur Mostek – specjalista ds technicznych
Sekcja Zamówień Publicznych
Magdalena Dworzyńska
Monika Szczucińska-Parczyk
(71) 335 64 66
(71) 335 64 98
Dział Technologii Informatycznych ZNiO

(71) 335 64 50

Dział Organizacji i Wsparcia Technicznego Digitalizacji

(71) 344 44 71 w. 525
+48 884 695 333

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy  (71) 335 64 38

Samodzielne stanowiska

Radca prawny
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka
(71) 335 64 94
(71) 335 64 95
Specjalista ds. pracowniczych (kadry)
Magdalena Bogacz
(71) 335 64 21
Inspektor BHP
mgr inż. Andrzej Solnica
(71) 335 64 46
Pełnomocnik ZNiO ds. współpracy z zagranicą
dr Wiktoria Malicka
(71) 335 64 82
+38 093 65 123 70

Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż Zbigniew Skupiński
(71) 335 6491
697 493 517
Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. Technologii Informatycznych
mgr inż Krzysztof Syguda

732 625 999

Inspektor danych osobowych

 

Czasopismo ZNiO

(71) 371 95 01

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZNiO

NSZZ Solidarność przy ZNiO 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji