Usługi reprograficzne

Składanie zamówień na usługi reprograficzne

KSEROKOPIE

Ograniczenia w kopiowaniu zbiorów – zob.  „Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Ossolineum”, cz. I, pkty 38-42

I. Kopiowanie w Czytelni Głównej:

 1. W Czytelni Głównej kopiuje się druki (książki i czasopisma) z księgozbioru podręcznego Czytelni i z zasobów Magazynu Głównego wydane po roku 1950, o maksymalnym formacie oryginału A3.
 2. Kopie wykonuje się do formatu A3.
 3. Z jednego dzieła (woluminu) wykonuje się maksymalnie 15 odbitek.
 4. Jednostką rozliczeniową jest strona dokumentu oryginalnego.
 5. Cena jednej odbitki = 0,70 PLN.
 6. Obsługa Czytelni ma prawo odmówić wykonania kserokopii z powodu złego stanu zachowania oryginału lub jego specyficznych właściwości (np. grubość grzbietu, stan związania bloku książki).

II. Kopiowanie w Pracowni Reprograficznej:

 1. Na wszystkie kopie, których nie wykonuje się w Czytelni Głównej na poczekaniu, można złożyć Zlecenie do Pracowni Reprograficznej ZNiO.
 2. Zlecenie można złożyć również u magazynierów dyżurujących w Czytelni Głównej, w Sekretariacie ZNiO lub elektronicznie na adres: reprografia@ossolineum.pl .
 3. Jednostką rozliczeniową jest strona dokumentu oryginalnego.
 4. Cena kopii cz-b z książek i  czasopism po 1950 roku oraz gazet wydanych po 1970:
  1. format A4  = 0,50 PLN / 1 stronę
  2. format A3  = 0,70 PLN / 1 stronę

INNE  RODZAJE  KOPII

Pracownia Reprograficzna ZNiO wykonuje następujące rodzaje kopii:

 • kserokopie barwne
 • skany z materiałów oryginalnych
 • skany z mikrofilmów
 • skany negatywów i diapozytywów
 • fotografie cyfrowe
 • powiększenia fotograficzne czarno- białe i barwne

Więcej informacji w Cenniku usług ZNiO


Zamówienia składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej –

Można wykorzystać także specjalny formularz zamówienia i wysłać go pocztą tradycyjną lub jako załącznik w poczcie elektronicznej.
Do pobrania: druk zamówienia na wykonanie usług reprograficznych.

Kontakt:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 46


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji