Usługi reprograficzne

Składanie zamówień na usługi reprograficzne

 

KSEROKOPIE

W ZNiO nie wykonuje się kopii kserograficznych z druków w złym stanie zachowania lub takich, które mogą zostać uszkodzone podczas kopiowania.

I. Kopiowanie w Czytelni Głównej:

 1. W Czytelni Głównej kopiuje się druki z księgozbioru podręcznego Czytelni i z zasobów Magazynu Głównego wydane po roku 1945, o maksymalnym formacie oryginału A3.
 2. Kopie wykonuje się do formatu A3.
 3. Z jednego dzieła (woluminu) wykonuje się maksymalnie 15 odbitek.
 4. Cena jednej odbitki = 0,70 PLN.
 5. Obsługa Czytelni ma prawo odmówić wykonania kserokopii z powodu złego stanu zachowania oryginału lub jego specyficznych właściwości (np. grubość grzbietu, stan związania bloku książki).

II. Kopiowanie w Pracowni Reprograficznej:

 1. Na wszystkie kopie, których nie wykonuje się w Czytelni Głównej na poczekaniu, można złożyć Zlecenie do Pracowni Reprograficznej ZNiO.
 2. Zlecenie można złożyć również u magazynierów dyżurujących w Czytelni Głównej, w Sekretariacie ZNiO lub elektronicznie na: reprografia@znio.pl .
 3. Cena kopii A4 z druków wydanych:
  1. przed 1945 rokiem = 1,50 PLN
  2. po 1945 roku = 0,50 PLN
 4. Cena kopii A3 z druków wydanych:
  1. przed 1945 rokiem = 2,50 PLN
  2. po 1945 roku = 0,70 PLN

INNE  RODZAJE  KOPII

Pracownia Reprograficzna ZNiO wykonuje następujące rodzaje kopii:

 • kserokopie barwne
 • skany z materiałów oryginalnych
 • skany z mikrofilmów
 • skany negatywów i diapozytywów
 • fotografie cyfrowe
 • powiększenia fotograficzne czarno- białe i barwne

Więcej informacji w Cenniku usług ZNiO


Zamówienia składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej –

Można wykorzystać także specjalny formularz zamówienia i wysłać go pocztą tradycyjną lub jako załącznik w poczcie elektronicznej.
Do pobrania: druk zamówienia na wykonanie usług reprograficznych.

Kontakt:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 46


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji