Cennik usług

Składanie zamówień na usługi reprograficzne


KSEROKOPIE CZARNO-BIAŁE

kopie kserograficzne z druków wydanych po 1945 r.
czarno-białe A-4 0,50 zł
barwne A-4 3,00 zł
czarno-białe A-3 0,70 zł
barwne A-3 6,00 zł
kopie kserograficzne ze zbiorów specjalnych i z druków wydanych przed 1945 r.
czarno-białe A-4 1,50 zł
barwne A-4 3,00 zł
czarno-białe A-3 2,50 zł
barwne A-3 6,00 zł

PLIKI CYFROWE

Skanowanie z mikrofilmu
do 10 klatek 10,00 zł
powyżej 10 klatek 1,00 zł/skan
Skanowanie z oryginału (książka, czasopismo) do formatu A-2, 150 dpi – z wyłączeniem zbiorów specjalnych 3,00 zł/skan
Skanowanie z oryginału (książka, czasopismo) do formatu A-2, 300 lub 600 dpi – z wyłączeniem zbiorów specjalnych 6,00 zł/skan
Skanowanie ze zbiorów specjalnych (do 600 dpi) 15,00 zł/skan
Plik z zasobów cyfrowych Zakładu
PDF do 10 stron 10,00 zł
PDF powyżej 10 stron 1,00 zł/stronę
TIFF 15,00 zł/skan
Fotografia cyfrowa 20,00 zł
Prace niestandardowe wymagające dodatkowej pracy przy komputerze 60,00 zł/godz.
Nagranie na płytę 5,00 zł

W Czytelni Głównej i Czytelni Działu Nowych Druków Ciągłych czytelnik może bezpłatnie wykonać fotografie własnym aparatem, bez dodatkowego oświetlenia, ale nie mogą one być wykorzystywane do publikacji i celów ekspozycyjnych. Zgodę na fotografowanie wydaje za każdym razem dyżurny bibliotekarz, który może takiej zgody nie wyrazić, jeśli stan zachowania obiektu będzie tego wymagał.


BINDOWANIE

oprawa do 150 kart 3,00 zł
oprawa do 280 kart 4,00 zł
oprawa do 450 kart 5,00 zł

FILMOWANIE

za prawo filmowania na terenie biblioteki:
pierwsza godzina 200,00 zł
każda następna 80,00 zł

PRAWO DO PUBLIKACJI

Prawo do jednokrotnej publikacji:
w pracach naukowych, niekomercyjnych zwolnione z opłat
w wydawnictwach innych, nie reklamowych:
przy nakładzie do 500 egz. 50,00 zł
przy nakładzie powyżej 500 egz. 200,00 zł
w wydawnictwie reklamowym 500,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Do kategorii zbiorów specjalnych należą obiekty z:
    • Działów Sztuki i Numizmatycznego
    • Działu Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii
  2. Zamówienia można składać w czytelniach, Pracowni Reprograficznej lub elektronicznie reprografia@ossolineum.pl
  3. Odbioru prac i opłaty dokonuje się w Pracowni Reprograficznej w godzinach 7.00- 14.30
  4. Wszystkie ceny są cenami brutto
  5. Do faktury za prace wysłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.
  6. Pracownia wykonuje usługi na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Do pobrania: druk zamówienia na wykonanie usług reprograficznych.

Kontakt:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 46


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz