Cennik usług

Składanie zamówień na usługi reprograficzne
Ograniczenia w kopiowaniu zbiorów – zob.  „Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Ossolineum”, cz. I, pkty 38-42


KSEROKOPIE 

kopie kserograficzne z książek i czasopism wydanych po 1950r. oraz gazet wydanych po 1970r.
czarno-białe A-4 0,50 zł / strona
barwne A-4 1,50 zł / strona
czarno-białe A-3 0,70 zł / strona
barwne A-3 3,00 zł / strona

PLIKI CYFROWE

Skanowanie z mikrofilmu
do 10 klatek 10,00 zł
powyżej 10 klatek 1,00 zł / klatka
Skanowanie z oryginału (do formatu A-2) z wyłączeniem zbiorów specjalnych 8,00 zł / strona
Skanowanie z oryginału (do formatu A-3, na kserokopiarce) z wyłączeniem zbiorów specjalnych i  druków wydanych przed 1950                         0,50 zł / strona
Skanowanie (do formatu A-2)  ze zbiorów specjalnych 16,00 zł / strona
Plik z zasobów cyfrowych Zakładu
PDF do 10 stron 10,00 zł / plik
PDF powyżej 10 stron 1,00 zł / stronę
JPG / TIFF 4,00 zł / plik
Fotografia cyfrowa 20,00 zł / zdjęcie
Prace niestandardowe wymagające dodatkowej pracy przy komputerze 60,00 zł / godz.
Nagranie na płytę 5,00 zł
Bindowanie (maksymalna grubość woluminu 38 mm, ok. 450 stron) 3,00 zł

W Czytelni Głównej i Czytelni Działu Nowych Druków Ciągłych czytelnik może bezpłatnie wykonać fotografie własnym aparatem, bez dodatkowego oświetlenia, ale nie mogą one być wykorzystywane do publikacji i celów ekspozycyjnych. Zgodę na fotografowanie wydaje za każdym razem dyżurny bibliotekarz, który może takiej zgody nie wyrazić, jeśli stan zachowania obiektu będzie tego wymagał.


FILMOWANIE

za prawo filmowania na terenie Zakładu:
pierwsza godzina 200,00 zł
każda następna 80,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Jednostką rozliczeniową jest strona dokumentu oryginalnego
 2. Do kategorii zbiorów specjalnych należą obiekty z:
  • Działu Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii
  • Działów Sztuki i Numizmatycznego
 3. Zamówienia można składać w czytelniach, Pracowni Reprograficznej lub elektronicznie reprografia@ossolineum.pl
 4. Odbioru prac i opłaty dokonuje się w Pracowni Reprograficznej w godzinach 7.00- 14.30
 5. Wszystkie ceny są cenami brutto
 6. Do faktury za prace wysłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.
 7. Pracownia wykonuje usługi na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 8. Na materiały wykorzystywane do niekomercyjnych celów naukowych przysługuje upust w wysokości 50% ceny usługi (nie dotyczy kosztów przesyłki).

Do pobrania: druk zamówienia na wykonanie usług reprograficznych.

Kontakt:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 46


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji