Krzyżowcy, Lischka i tajemnice barokowych obrazów – drugi wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”

Johann Christoph Lischka, Fragment obrazu ołtarzowego „Św. Jan Ewangelista na Patmos” w kościele św. Jana Nepomucena na Hradczanach w Pradze (1697), fot. Emilia Kłoda

8 listopada zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia. Wykład pt. Tajemnice barokowych obrazów – zakon krzyżowców i Johann Christoph Lischka wygłosi dr Emilia Kłoda z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum. Wstęp wolny, wydarzenie odbędzie się o godz. 18.00 w Refektarzu ZNiO.

W kolekcji malarstwa Muzeum Lubomirskich znajduje się obraz Św. Ludmiła malarza Johanna Chrstipha Lischki (ok. 1650–1712). Chociaż nie wiadomo, skąd płótno pochodzi, śmiało mogłoby stanowić element wystroju budynku poklasztornego Zakonu Szpitalnego Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą, w którym od 1947 mieści się siedziba Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Johann Christoph Lischka urodził się najprawdopodobniej we Wrocławiu. Naukę malarstwa rozpoczął w lubiąskim warsztacie swojego ojczyma, Michaela Willmanna, a następnie kontynuował we Włoszech. Malarz pracował głównie na terenie Czech i Śląska dla zleceniodawców z kręgu katolickiego duchowieństwa. Przez wiele lat współpracował z krzyżowcami z Pragi i to dla nich wykonał swoje najlepsze płótna ołtarzowe (Wniebowzięcie NMP, Stygmatyzacja św. Franciszka Serafickiego), a także dekoracje freskowe i portrety. Zlecenia w Pradze mogły wynikać z wcześniejszych kontaktów jego ojczyma z tym środowiskiem, jednakże kluczową postacią promującą twórczość Lischki wydaje się być Johann Friedrich von Wallenstein, praski arcybiskup i wielki mistrz zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Wykształcony w Rzymie hrabia wysoko cenił współczesną mu sztukę włoską i jest obecnie uznawany za inicjatora rozwoju dojrzałego baroku na terenie Czech. Tak więc zatrudnienie wykształconego w Italii artysty na stanowisku nadwornego malarza mogło być elementem celowego promowania „rzymskiego” nurtu sztuki barokowej.

Prelekcja o związkach malarza z praskim domem zakonu będzie okazją do zaprezentowania twórczości Lischki oraz przybliżenia historii tego zgromadzenia poprzez intrygujące dzieło autorstwa malarza: portret Alberta ze Sternberga, pierwszego mistrza Krzyżowców, prezentującego dokumenty założycielskie zakonu.

 

—————

Cykl wykładów Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia jest okazją do spotkania z historią Zakładu Narodowego i bogactwem ossolińskich zbiorów.

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie:

13 grudnia 2018, godz. 12.00, Aula im. prof. M. Gębarowicza
Wbrew systemowi. Działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu w okresie stanu wojennego
dr Małgorzata Skotnicka-Palka (Dział Dokumentów Życia Społecznego)

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.