„Książka dawna i jej właściciele” – podsumowanie konferencji

Plakat

Plakat

W dniach 29 IX–1 X 2016 r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”. Wydarzenie objął patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowina, a dofinansowania udzieliło Wrocławskie Centrum Akademickie funkcjonujące przy Urzędzie Miejskim Wrocławia.

W konferencji wzięło udział  ponad 130 osób z bibliotek, instytucji naukowych i uniwersytetów polskich i zagranicznych. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in. Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej, bibliotek uniwersyteckich z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Lublina, Bydgoszczy, Torunia, bibliotek PAN w Gdańsku, Krakowie, Kórniku i Warszawie, Książnicy Pomorskiej, Książnicy Cieszyńskiej, Książnicy Kopernikańskiej, Biblioteki Śląskiej, bibliotek wojewódzkich z Bydgoszczy, Cieszyna i Lublina, NUKAT-u, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Licznie reprezentowane było także środowisko kościelne oraz badacze pracujący nad tematyką kościelną (przedstawiciele instytucji i bibliotek przy klasztorach karmelitów, dominikanów, księży jezuitów, bonifratrów, paulinów i franciszkanów, badacze z Uniwersytetu Śląskiego, Wrocławskiego, KUL-u, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiego Wydziału Teologicznyego we Wrocławiu, Uniwersytetów w Białymstoku i w Łodzi, Ignatianum, Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie). Środowisko zagraniczne reprezentowali badacze z Consortium of European Research Libraries w Londynie, Uniwersytetów w Oksfordzie, Cambridge i Uppsali, Bibliothèque municipale de Lyon, Koninklije Bibliothek z Hagi, Zentralbibliothek Zürich, Knihovny Národního muzea w Pradze, Bibliotek Uniwersyteckich ze Lwowa, Wilna i Estonii, Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie. Tematyka referatów koncentrowała się wokół proweniencji inkunabułów i starych druków.

Strona konferencji (archiwalna)

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.