Kultura w sieci – Złota epoka Jagiellonów

Kultura w sieci

W maju br. Zakład Narodowy im. Ossolińskich został beneficjentem programu „Kultura w sieci”, który jest elementem rządowej tarczy antykryzysowej. Celem programu, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury przy MKiDN, jest upowszechnianie i zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym poprzez narzędzia on-line.

W ramach „Kultury w sieci” Ossolineum zrealizuje wystawę wirtualną „Złota epoka Jagiellonów” upamiętniającą 500-lecie urodzin Zygmunta II Augusta. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną unikatowe zabytki rękopiśmienne i drukowane oraz dzieła sztuki użytkowej ze zbiorów Ossolineum i innych instytucji. Materiały te będą ilustrować najważniejsze zjawiska, wydarzenia i prądy z okresu panowania Jagiellonów, ze szczególnym uwzględnieniem rządów dwóch ostatnich Jagiellonów, okresu nazywanego złotym wiekiem kultury polskiej. Wydarzenie będzie miało formę wystawy wirtualnej, od początku tworzone będzie na potrzeby Internetu; nie będzie efektem czy reklamą wystawy rzeczywistej. Wystawie towarzyszyć będzie koncert muzyki renesansowej on-line. Jej start przewidziany jest na wrzesień 2020.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.