Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie – komunikat z I etapu badań

MKiDN

MKiDN

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w maju br. rozpoczął dwuletni projekt badań pt. Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

I etap badań – komunikat

W roku 2015 podczas kwerend przeprowadzanych na podstawie przedwojennego trzytomowego Inwentarza Rycin Muzeum Lubomirskich oraz Księgi Wpływów Muzeum Lubomirskich (z lat 1926-1939) udało się zidentyfikować 4330 rysunków polskich z kolekcji Muzeum Lubomirskich. Stanowi to zdecydowaną większość rysunków wymienionych w źródłach. Ustalono ponadto, że w przedwojennym polskim inwentarzu jako jedna pozycja inwentarzowa wpisane są szkicowniki i albumy kolekcjonerskie z wklejonymi rysunkami, zawierające czasem po kilkadziesiąt rysunków. Prawie 2/3 zidentyfikowanego zbioru stanowią obiekty tego typu. W Instytucie Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka większość rysunków posiada pojedyncze numery inwentarzowe.
Dodatkowo w trakcie kwerend udało się ustalić aktualny numer inwentarzowy 2962 rysunków polskich ze zbiorów Biblioteki Pawlikowskich. Identyfikacja obiektów, na podstawie wypisu z przedwojennego Inwentarza Zbiorów im. Gwalberta Pawlikowskiego, obejmuje rysunki z grup: prace według autorów, portrety, widoki oraz stroje.
W efekcie w trakcie kwerend w 2015 r., realizowanych w ramach projektu, udało się ustalić miejsce przechowywania i aktualny numer inwentarzowy 7292 rysunków polskich z dawnych zasobów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
W roku 2016 prowadzone będą dalsze poszukiwania, a także weryfikacja ustalonych numerów, sprawdzana będzie technika wykonania, wymiary i inne dane ujęte w przedwojennych źródłach.
Realizowane zadanie obejmuje także przegląd stanu zachowania wytypowanych obiektów, przeprowadzany przez konserwatorki z Pracowni Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 2015 r. dokonano przeglądu około 2220 rysunków. Na jego podstawie zostanie stworzony program wieloletniego zabezpieczenia tych zbiorów (specjalne pudła i teki z materiałów bezkwasowych, przekładki oddzielające rysunki wykonane z papieru z rezerwą alkaliczną). Rysunki najbardziej zagrożone destrukcją zostaną wytypowane do prac konserwatorskich realizowanych w ramach odrębnych projektów. Ponadto w związku z planowaną digitalizacją zostały sporządzone wskazówki dla osób przeprowadzających digitalizację, niezbędne dla ochrony obiektów w trakcie kopiowania cyfrowego.

27 listopada 2015 r. odbyła się w Instytucie Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka konferencja naukowa „Kultura artystyczna, historia, teoria, metodologia”, na której wygłoszono komunikat z badań. Abstrakt wystąpienia Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z badań został opublikowany w pracy : Mistec’ka kul’tura: ístoríja, teoríja, metodologíja. Tezi dopovídej Mížnarodnadnoí naukowoȉ konferecíȉ (L’viv, 27 listopada 2015 r.). L’viv 2015. Ponadto w „Kurierze Galicyjskim” (18–30 listopada 2015 nr 21 (241), s.23) ukazał się Komunikat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich opisujący realizację kwerendy.

II etap badań – komunikat

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.