Małgorzata Grocholska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Grocholskiej, emerytowanej Konserwator Zbiorów ZNiO, osoby niezwykle zasłużonej w dziedzinie ochrony najcenniejszych dóbr kultury polskiej i europejskiej. Przepracowała ponad 40 lat jako konserwator dzieł sztuki, z czego 20 lat w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, w którym zapoczątkowała istnienie profesjonalnego Działu Konserwacji.

Była autorką licznych konserwacji starych druków, rękopisów, grafik, rysunków, m.in. inkunabułu Dante Alighieri „La commedia” z 1481 r., starodruku Missale Cracoviensis 1516 r., kalendarza francuskiego – rękopisu iluminowanego na pergaminie, rękopisu poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Nadzorowała również duże projekty konserwatorskie dofinansowane przez MKiDN, podczas których poddano konserwacji kilkaset najcenniejszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum.

Małgosię Grocholską zapamiętamy jako dobrego człowieka, pełnego zrozumienia, łagodności i wielkiego wsparcia dla innych. Jej życzliwość i wielkoduszność budziła zaufanie i zjednywała nieprzemijającą sympatię tych, którzy się z nią spotkali. Zachowywała spokój i pogodę ducha, które przynosiły wszystkim w jej otoczeniu poczucie harmonii. Czyniła nasze życie bogatszym i lepszym.

Pracownicy Działu Konserwacji

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 grudnia 2023, na Cmentarzu Komunalnym w Opolu, ul. Cmentarna 4b, o godz. 12.00.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.