Mapa Rzeczypospolitej z czasów Jana III Sobieskiego

W tym miesiącu, a konkretnie 12 września, przypada kolejna rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń dla przedrozbiorowej Rzeczypospolitej – bitwy pod Wiedniem, stoczonej w 1683 r. między oblegającym habsburską stolicę wojskiem tureckim a polsko-cesarsko-niemiecką armią koalicyjną. Zwycięstwo sprzymierzonych odbiło się szerokim echem w Europie, rozsławiło też osobę polskiego króla, Jana III Sobieskiego, który zresztą już wcześniej zdążył wykazać swoje talenty militarne w walkach z tureckim przeciwnikiem.

Wśród licznych dokumentów epoki, źródeł pisanych i ikonograficznych, nie brak też kartograficznych przedstawień ziem Rzeczypospolitej. Większość z nich nie powstała oczywiście w związku z batalią wiedeńską, wszystkie są jednak wymownym świadectwem trwałej obecności państwa polsko-litewskiego w świadomości zachodnioeuropejskich twórców. Do takich dzieł należy również francuska mapa autorstwa nadwornego XVII-wiecznego kartografa Nicolasa Sansona d’Abbeville, często później przerabiana i wydawana przez innych autorów i wydawców, w tym spadkobierców N. Sansona. Stanowiła w tamtym czasie jedną z najbardziej popularnych prezentacji ziem polskich, chociaż wcale nie najlepszą, bo przynoszącą odbiorcy sporo nieścisłości i pomyłek w zakresie geografii ukazanego terytorium. Nie do końca aktualny był też obraz granic państwa. Niemniej spełniała swoją rolę, dając wyobrażenie o rozległości obszaru, jakim władali polscy monarchowie.

Na ilustracjach przeróbka mapy N. Sansona dokonana przez Alexisa-Huberta Jaillota, zawarta w atlasie z 1692 r. – mapa w całości oraz jej fragment z efektownym kartuszem tytułowym, nawiązującym w swojej symbolice do triumfów wojennych Rzeczypospolitej.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.