Milionowa sygnatura nadana!

J.J.Szczepański, Polska jesień, Wrocław 2015

J.J.Szczepański, Polska jesień, Wrocław 2015

Dzień 15 stycznia 2016 roku zapisuje się w historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich milionową (1.000.000) sygnaturą. Nadano ją książce Jana Józefa Szczepańskiego: Polska jesień, wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 2015 roku jako tom 324 Serii I Biblioteki Narodowej.

Jednakże nie oznacza to, że mamy w Ossolineum już milion książek wydanych w okresie XIX-XXI w., rygory inwentaryzowania nakazują bowiem przydzielanie kolejnych zakresów sygnatur drukom według ich formatów i objętości. I tak w zakresie jednego miliona sygnatur są pewne rezerwy (zbiory sygnatur nie wypełnione do końca) wynikające z powyższej praktyki.

Do miliona dzieł głównego zbioru druków zwartych XIX-XXI w. brakuje nam niewiele ponad 100.000 tytułów. Szacujemy, że milionowy egzemplarz w tej kolekcji będzie kupiony na rynku księgarskim lub darowany Bibliotece prawdopodobnie około 2022 roku.

Ciekawostką jest, że kiedy w 1920 roku książce z ossolińskiej kolekcji nadano sygnaturę 150.000, o fakcie tym donosiła „Gazeta Lwowska”, a autorem informacji był sam Jan Parandowski, który podpisał się pod tekstem inicjałami J.P. („Gazeta Lwowska”. R.110: 1920 nr 278, s. 4-5).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.