MOLAB we Wrocławiu

Mobilne laboratorium z Perugii uczestniczy w realizacji projektu APLOM Silesia

W początku października Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościł zespół ekspertów  MOLAB-u (MObil LABoratory) z uniwersytetu w Perugii (Włochy). Przyjazd włoskich i irlandzkich naukowców, z unikalną na skalę Europejską aparaturą pomiarową, był wynikiem zwycięskiej aplikacji przygotowanej wspólnie przez Ossolineum i Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na konkurs międzynarodowego programu CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures – Synergy for Multidisciplinary Approach), finansowanego przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.

Celem projektu APLOM SILESIA. Authenticity of the Paint Layer in Old-Printed Maps from fhe Niewodniczański Collection of Silesiaca, 16th to 18th Century, było opracowanie metodyki badań autentyczności warstwy malarskiej w zabytkowych mapach z kolekcji Jana Niewodniczańskiego, przekazanej jako dar dla Ossolineum.

Ze względu na wartość zabytkową unikalnych obiektów badania przeprowadzono z zastosowaniem najnowszych nieinwazyjnych metod fizykochemicznych. W projekcie, trwającym pięć dni, wykorzystano różnorodne techniki analityczne bazujące na spektroskopii podczerwonej (fiber optic mid- and near-FT-IR), ramanowskiej (micro-Raman), fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz fluorescencji UV-Vis.

Zebrane wyniki zostaną zaprezentowane podczas planowanego na przyszły rok sympozjum naukowego.

Wykonawcy projektu:

Zespół APLOM Sileasia:
mgr Małgorzata Grocholska (Ossolineum),
dr Piotr Galik (Ossolineum),
mgr Urszula Wencka (Ossolineum),
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Chemii UWr).

Zespół MOLAB-u:
prof. Aldo Romani,
dr Laura Cartechini,
dr Brenda Doherty,
dr Chiara Anselmi,
mgr David Buti,
mgr Chiara Grazia (Universita degli Studi di Perugia).
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.