Banknoty / papiery wartościowe

Banknoty polskie liczą ok. 4 400 egzemplarzy. Do najstarszych należą pieniądze papierowe emitowane podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku oraz późniejsze, pochodzące z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Cennymi obiektami są także: półprodukt biletu skarbowego Rządu Narodowego na 25 zł czy Obligacja Pożyczki Ogólnej Narodowej na 500 zł z okresu powstania styczniowego z 1863–1864 roku czy Obligacja Pożyczkowa wydana w roku 1853 w Londynie przez Komitet Centralny Polski.

Należy wyodrębnić także bogaty zestaw pieniężnych bonów zastępczych z terenu całej Polski. Na osobną uwagę zasługuje dość pełna kolekcja bonów zastępczych miast Górnego i Dolnego Śląska, związana z okresem pierwszej wojny światowej i lat dwudziestolecia międzywojennego.

Bardzo liczną grupę stanowią banknoty II Rzeczpospolitej od okresu markowego do złotowego po reformie z roku 1924. Interesujący zespół reprezentują banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940–1941. Uzupełnieniem tej kolekcji są bony getta w Łodzi z lat 1940–1944 oraz banknoty Banku Polskiego na emigracji 1939–1945. Emisje czasów najnowszych, zwłaszcza kolekcjonerskie, to jedne z najładniejszych banknotów w skali światowej o interesującej ikonografii oraz zaopatrzone w najlepsze zabezpieczenia przed fałszerstwami, jak np. egzemplarz kolekcjonerski upamiętniający 90. rocznicę odzyskania niepodległości z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego z 2008 roku.

Kolekcja banknotów obcych w Ossolineum składa się z 2 730 egzemplarzy. Największą grupę stanowią egzemplarze niemieckie, zarówno regularne emisje państwowe, jak i różnego rodzaju bony zastępcze, emitowane przez poszczególne miasta, Kasy Pożyczkowe czy wojska okupacyjne w okresie od 1914 do 1945 roku. Liczne są także emisje rosyjskie, od najstarszych rubli carskich przez banknoty rządu Kiereńskiego, armii Wrangla i Kołczaka oraz ruble, bony i obligacje ZSRR. Wśród pozostałych wyróżniają się banknoty austriackie i austro-węgierskie, ukraińskie, asygnaty rewolucji francuskiej, banknoty państw bałkańskich, Węgier, Czech i Moraw z lat 1940–1945, bony zastępcze obozu w Terezinie, a także egzemplarze pochodzące z Litwy, Estonii, Syrii i Libanu. Dział szczyci się także piękną kolekcją dolarów USA, w tym także szeregu okazów w oryginalnych, kolekcjonerskich wydaniach.

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji