Falerystyka (ordery)

Przechowywana w Dziale Numizmatycznym Muzeum Książąt Lubomirskich kolekcja falerystyczna liczy obecnie ponad 5 000 obiektów. W jej ramach wydzielić można kilka zespołów tematycznych – ordery i odznaczenia polskie i obce, odznaki i emblematy wojskowe, odznaki i emblematy cywilne, biżuterię patriotyczną oraz różnego rodzaju pamiątki historyczne.

Najcenniejsze są nieliczne dawne ordery i odznaczenia polskie z początku XIX wieku – Order Św. Stanisława i krzyże Virtuti Militari z okresu wojen napoleońskich i z lat powstania listopadowego. Równie cenne są ordery i odznaczenia z okresu międzywojennego, w tym Order Orła Białego, krzyże Virtuti Militari, Krzyże i Medale Niepodległości czy unikatowe Krzyże Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, a także niektóre ordery z czasu istnienia Polski Ludowej.

Bardzo różnorodny jest zespół odznak i emblematów wojskowych. Do najbardziej wartościowych należą: unikatowy zespół odznak Legionów Polskich z lat 1914–1917, odznaki wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 (tzw. odznaki Obrony Lwowa) oraz z czasu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W zespole emblematów wojskowych wyróżnia się bardzo bogaty zespół polskich orłów wojskowych, pochodzących przede wszystkim z lat pierwszej wojny światowej.

Różnorodny jest zespół odznak i emblematów cywilnych, w którego ramach przechowywane są liczne odznaki Polonii Amerykańskiej (związane np. z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku) czy odznaki i tzw. odznaczenia branżowe emitowane przez zakłady pracy i przedsiębiorstwa w czasach PRL.

Niewielki zespół tworzy biżuteria patriotyczna. Wiek XIX, zwłaszcza okres żałoby narodowej i powstania 1863–1864 reprezentowany jest dość skromnie, liczniejsze są obiekty z czasów pierwszej wojny oraz z lat 80. XX wieku, tzn. biżuteria patriotyczna i plakietki „Solidarności”.

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji