Literatura dotycząca Działu Numizmatycznego

Sukiennik Gabriela: Katalog starożytnych monet w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library. T. 1-5, Wrocław 1985-2003.

Baran Elżbieta: Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. T. 1: Średniowieczne monety polskie, śląskie i pomorskie, Wrocław 1998.

Fabijański Władysław: Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. (Katalog). Wrocław 1999.

Butent-Stefaniak Barbara: Katalog średniowiecznych monet niemieckich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2000.

Fabijański Władysław: Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław 2009

Baran Elżbieta: Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Tom 2. Monety jagiellońskie 1434-1501. Wrocław 2013

„Znak i karabin do ręki bierzem” – Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864. Katalog wystawy pod red. Łukasza Koniarka. Wrocław 2014

Forysiak-Wójciński Robert: Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego w zbiorach Ossolineum, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” t. XII (XXIII) 2013, s. 171-182

Adam Degler: Wątek ossoliński w sprawie skarbu z Boroczyc („wykopaliska horochowskiego”), „Folia Numismatica, 2014 nr 28 (1), s. 43-52

Elżbieta Baran: Monety złote Władysława IV Wazy w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny” 2015 nr 2, s. 5-8

Adam Degler: Katalog starożytnych monet w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Część 6: Monety Cesarstwa Rzymskiego. Pertynaks-Aleksander Sewer / Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax-Severus Alexander, Wrocław 2016

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji