Medalierstwo

Ossolińska kolekcja medalierska liczy 6 683 medali polskich i obcych. Są to znakomite medale królewskie i prywatne od XVI wieku do czasów współczesnych. Najcenniejsze z nich reprezentują dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego oraz Henryka Lubomirskiego. Ozdobą kolekcji są medale złote, przede wszystkim renesansowe i barokowe, należące do królów oraz znanych osobistości, zwłaszcza tzw. medale magnackie (Anny Lubomirskiej z Branickich z 1630 roku oraz Mikołaja Zebrzydowskiego z 1619). Niezwykle atrakcyjnie prezentują się medale z okresu manieryzmu i baroku autorstwa Samuela Ammona, Sebastiana Dadlera, Jana Höhna Starszego i Młodszego. Bogatą i urozmaiconą grupę tworzą obiekty związane z postacią Jana III Sobieskiego i wiktorią wiedeńską, medale czasów saskich i stanisławowskich. Wyjątkową w skali polskiej pozycję posiadają medale z XIX wieku o charakterze patriotycznym, rocznicowym, związane z emigracją i ważnymi wydarzeniami w gospodarce i kulturze. Współczesne medale polskie to dzieła sztuki pochodzące z pracowni znakomitych medalierów: Franciszka Habdasa, Jerzego Jarnuszkiewicza, Witolda Korskiego, Józefa Stasińskiego, Stanisława Sikory, Krzysztofa Nitscha i Ewy Olszewskiej-Borys. Do nich zaliczyć należy też liczne dzieła wrocławskich artystów: Jacka Dworskiego, Mieczysława Zdanowicza oraz Alfredy Poznańskiej.

Przechowywane dziś we Wrocławiu medale obce stanowią jedynie drobną część dawnej, wspaniałej kolekcji lwowskiej, rozproszonej w czasie drugiej wojny światowej. Te medale europejskie są związane z historią Polski lub też polskimi władcami, ich krewnymi i potomkami. Najstarsze w tej grupie są renesansowe medale Ludwika Jagiellończyka i jego żony Marii, a najliczniejsze dzieła wyemitowano w okresie panowania Augusta II Mocnego oraz Augusta III Sasa (1697–1766). Medale te upamiętniają rozmaite wydarzenia polityczne, kulturalne oraz prywatne obu królów, są także poświęcone dziejom potomków tego ostatniego władcy. W kolekcji zgromadzono również egzemplarze szwedzkie, włoskie (papieskie), angielskie, francuskie (najwięcej z epoki napoleońskiej); są też rosyjskie, austriackie, niemieckie, a także liczne medale śląskie.

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji