Numizmatyka antyczna

Zbiór monet antycznych w Ossolineum liczy 6 439 zinwentaryzowanych egzemplarzy i jest jednym z trzech najliczniejszych w Polsce oraz jednym z najstarszych istniejących zbiorów starożytnego mennictwa w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Przeważają monety Cesarstwa Rzymskiego (85 %), na resztę składają się monety greckie, prowincji rzymskich, królestw Wschodu, celtyckie oraz barbarzyńskie, a także numizmaty w typie antycznym powstałe od renesansu do końca XX wieku.

W skali kraju zbiór monet antycznych wyróżniają trzy cechy. Po pierwsze, stopień opracowania i opublikowania: połowa zbioru została wydana drukiem w sześciu tomach katalogów monet rzymskich, od czasów Republiki Rzymskiej (III w. przed Chr.) do końca panowania Aleksandra Sewera (235 r. po Chr.). Obecnie trwają prace nad siódmym tomem w serii (lata 235–284). Po drugie, obecność egzemplarzy o dużej wartości materialnej i naukowej. Po trzecie, stopień rozpoznania historii zbioru, poczynając od darów fundatorów, poprzez rejestrację ponad 120 nabytków w latach 1828–1939, ustalenie miejsca znalezienia części monet półtora wieku po ich odkryciu, a kończąc na identyfikacji monet ze zbiorów lwowskich w zbiorach wrocławskich.

Najnowsze nabytki i badania proweniencyjne zwiększają ciągle wartość zbioru. Jako przykłady mogą posłużyć zakupy rzadkich i niezwykle cennych złotych monet naśladowczych w ostatnich czterech latach i odszyfrowanie znaczenia graffiti z gockim imieniem na aureusie Postumusa (260–269 r. po Chr.). O odkryciach oraz historii zbioru możemy poczytać więcej: https://oss-wroc.academia.edu/AdamDegler

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji