Publikacje dotyczące Działu Sztuki

Wybór w układzie chronologicznym
A. Publikacje ogólne

 • Blumówna Helena: Kolekcja rycin i rysunków Henryka Lubomirskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5,  s. 101 – 116.
 • Mańkowski Tadeusz: Dzieje zbiorów graficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zbiór Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, II. Zbiór medycki Pawlikowskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”1957, t.5  s. 85 – 99.
 • Gębarowicz Mieczysław: Zbiory muzealne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W: Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 1967, s. 117 – 141.
 • Radojewski Mieczysław: Zbiory graficzne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1972 , t. 7,  s. 163 – 207.
 • Radojewski Mieczysław: Zbiory fotograficzne w Bibliotece Ossolineum. „Fotografia” 1979, z. 1, s. 42 – 44.
 • Radojewski Mieczysław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Zbiory graficzne. W:  Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku, Warszawa 1980, s. 189 – 207.
 • Machnik Leszek, Zbiór fotografii w Gabinecie Grafiki Ossolineum. W: Fotografia we Wrocławiu 1945-1997. Wrocław 1997, s. 38 – 40.
 • The Fate of the Lubomirski Dürers. Recovering the Treasures of the Ossoliński National Institute. Wrocław 2004
 • Machnik L., Koniarek Ł., Muzeum XX. Lubomirskich. Historia i zbiory. Wrocław 2005
 • Długajczyk Beata: Kontrowersje wokół przejęcia medyckiej kolekcji Pawlikowskich przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Rocznik Przemyski”, t. 4 (2010), z. 4.

B. Katalogi zbiorów

 • Solski Tadeusz: Zembatówna Maria, Ambrożego Grabowskiego „Rękorysy Polaków. Prace malarskie ziomków naszych” , „Ze Skarbca Kultury”1953 , z. 1  s. 135 – 180.
 • Grońska Maria: Ochońska Maria, Zbiory Pawlikowskich. Wrocław 1960. [Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1.]
 • Radojewski Mieczysław: Rysunki i akwarele artystów polskich XVII – XX w. Wrocław 1969.
  [Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 2.]
 • Radojewski Mieczysław: Miniatury portretowe XVI – XX wieku. Sylwetki w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Wrocław 1976.
 • Machnik Leszek: Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 2002.
 • Machnik Leszek, Długajczyk Beata: Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. część I, Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki, Wrocław 2012.
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Kuś-Joachimiak Hanna: Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, część II, Grafika, Wrocław 2014.

C. Katalogi wystaw zorganizowanych przez Gabinet Grafiki

 • Grońska Maria [Maria Zembatówna]: Wystawa rysunków Aleksandra Orłowskiego. Wrocław 1953.
 • Radojewski Mieczysław: Wystawa grafiki Józefa Pankiewicza. Wrocław 1959.
 • Kozak Stanisław: Maski i twarze. Sceny z życia Francuzów w połowie XIX wieku w karykaturze Paula Gavarni. Wrocław 1996.
 • Kozak Stanisław: Zofia Stryjeńska. Wizerunki zapomnianych bogów. [Wrocław 1996]
 • Mikuła Małgorzata, Orzeł Małgorzata: Boże Narodzenie w tradycji polskiej. Wrocław 1996.
 • Machnik Leszek, Mikuła Małgorzata: Fryderyka Krzysztofa Dietricha i Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae” . Wrocław 1997.
 • Kozak Stanisław: Rembrandt i niderlandzcy mistrzowie rysunku (XV – XVII w.) . Wrocław 1998.
 • Kenc-Lechowska Katarzyna: Pozdrowienia z podróży. Pocztówki ze zbioru Kazimierza Kępińskiego. Wrocław 1999.
 • Kozak Stanisław: Janina Żemojtel. Malarstwo – rysunek – grafika. Wrocław 1999.
 • Kozak Stanisław, Winiewicz-Wolska Joanna: Anglicy. Malarstwo i grafika XVII – XIX w. Dary Leona hr. Pinińskiego dla Wawelu i Ossolineum. Wrocław 1999.
 • Kozak Stanisław: Zygmunt Sowa-Sowiński. Miniatury portretowe. Wrocław 2000.
 • Kozak Stanisław, Mikuła Małgorzata: Kolory zdjęte z kamienia. Polska litografia barwna pierwszego trzydziestolecia XX w. Wrocław 2000.
 • Machnik Leszek: Jadwiga Nowak-Jeziorańska – fotografie. Wrocław 2000.
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Kozak Stanisław: Inventor et sculptor. Grafika niderlandzka XVI – XVII wieku w zbiorach Ossolineum. Wrocław 2001.
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Kozak Stanisław: Portret miasta w grafice XV – XVIII w. Wrocław 2001.
 • Machnik Leszek: Portrety w zbiorach Gabinetu Grafiki ZNiO. Przewodnik po wystawie luty – czerwiec 2005. Wrocław 2005 (Muzeum XX.Lubomirskich. Wystawy 1. Portrety)
 • Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Katalog wystawy ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, red.: A.Dobrzyniecki, P.Oszczanowski, Wrocław 2005.
 • Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego, Wrocław 2008.
 • Dürery XX. Lubomirskich : Barbara Idzikowska, Roman Kowalik, Eugeniusz Get Stankiewicz, red. M. Ratajczak, Wrocław 2009.

D. Katalogi wystaw zorganizowanych przy współudziale Gabinetu Grafiki

Wystawy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Testament mój… Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum. Wrocław 1999.
 • Drużyniacy – strzelcy – leguny. Żołnierze Legionów Polskich 1914 – 1918. Wrocław 2001.
 • Biblia: słowo i obraz. Wrocław 2002.
 • Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia, Wrocław 2009.
 • Historia rękopisu „Pana Tadeusza” – teksty, konteksty, realia. I odsłona wystawy, Wrocław 2012.

Inne wystawy

 • Ilustracje do dzieł W. Szekspira w grafice angielskiej XVIII w. Wrocław 1956 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Rembrandt i jego krąg. Rysunki – grafika. Warszawa, 1956 [Aneks] (Muzeum Narodowe w Warszawie).
 • Acarkina E.N., Suchodolska Maria: Aleksander Orłowski (1777 – 1832). Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich. Warszawa 1957 (Muzeum Narodowe w Warszawie).
 • Radojewski Mieczysław: Mezzotinta XVII – XIX w. Wrocław 1971 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Dziulikowski Wiktor, Radojewski Mieczysław: Polski ekslibris medyczny. Wrocław 1975 (Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu).
 • Dziulikowski Wiktor, Radojewski Mieczysław: Polski ekslibris medyczny II. Wrocław 1990 (Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu).
 • Insurekcja kościuszkowska. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wrocław 1994 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Kozak Stanisław: Dawny miedzioryt śląski. Legnica 1997 (Muzeum Miedzi w Legnicy).
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Ślężańskie krajobrazy. Teka grafik artystów śląskich 1913 – 1916. Sobótka 2000 (Muzeum Ślężańskie w Sobótce).
 • Signum libri decorum. Wrocław i wrocławianie na dawnym ekslibrisie. Wrocław 2002 (Muzeum Miejskie Wrocławia).
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Seidel Agnieszka: Agresorzy – obrońcy : obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII-XVIII wieku. Wrocław 2003 (Muzeum Miejskie Wrocławia).
 • Dobrzyniecki Arkadiusz: Wielkie dni Sobótki. Kilka obrazków z historii Prus w okresie wojen napoleońskich. Komentarz do wystawy „Fragmenty epoki napoleońskiej. Wybór XIX-wiecznych grafik ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu”, Sobótka 2013.

E. Pozostałe publikacje

 • Długajczyk Beata, Kołudzki-Stobbe Romuald, Pilecki Jerzy M.: Drohobycz Feliksa Lachowicza, Olszanica 2008.
 • Długajczyk Beata, Galik Piotr, Pilecki Jerzy M.: Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza, Olszanica 2014.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji