Muzeum Książąt Lubomirskich podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego – Warszawa, 11-16 września 2022

W dniach 11-16 września, w Warszawie, odbywał się XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny. Brało w nim udział blisko tysiąc uczestników z całego świata. Codziennie odbywało się siedem równoległych sesji, a na uczestników czekały również wydarzenia towarzyszące – wystawy w Muzeum Narodowym i na Zamku Królewskim.

W Kongresie brali udział pracownicy Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich: dr Barbara Butent-Stefaniak, dr Adam Degler i Paweł Milejski.

Dr Barbara Butent-Stefaniak, w ramach sesji „Numizmatyka średniowieczna i nowożytna”, prezentowała i omawiała znajdujący się w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich wczesnośredniowieczny skarb z połowy XI w.

Paweł Milejski przedstawił swój referat „Analiza typologiczna i metalurgiczna monety czeskiej i polskiej ze skarbu Dębrznika” podczas sesji „Wieki średnie. Średniowieczna gospodarka pieniężna”.

Dr Adam Degler brał natomiast udział w sesji „Graffiti na pieniądzach: praktyki kulturowe od starożytności do współczesności”, podczas której wygłosił prelekcję „Nie tylko Postumus. Złote monety rzymskie i bizantyjskie z graffiti w zbiorach Ossolineum”.

Na wystawie planszowej w samym sercu centrum konferencyjnego – w gmachu Dawnej Biblioteki na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, prezentowane były najcenniejsze numizmaty w polskich zbiorach muzealnych – w tym trzy monety i medale ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich.

Zbiory Muzeum były również pokazywane na posterze przygotowanym przez dr Barbarę Butent-Stefaniak i referowane przez dr. Adama Deglera, Pawła Milejskiego oraz Annę Anzorge-Potrzebowską.

Dr Adam Degler wziął również udział w krakowskiej sesji naukowej poświęconej Joachimowi Lelewelowi poprzedzającej Kongres, na której wygłosił referat poświęcony hrabiemu Ignacemu Krasickiemu, jednemu z fundatorów zbiorów numizmatycznych ZNiO (więcej: Gabinet Numizmatyczny. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.