Nie żyje profesor Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski  (1922-2015)

24 kwietnia 2015 r. zmarł w Warszawie Władysław Bartoszewski, polski polityk, historyk, pisarz. Więzień Auschwitz, żołnierz AK, współpracownik Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego, działacz Rady Pomocy Żydom „Żegota”, w 1966 roku uhonorowany Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W okresie stalinowskim więzień polityczny, od 1963 przez kilkanaście lat współpracownik Radia Wolna Europa. Od lat 60. uczestnik opozycji demokratycznej, m.in. współzałożyciel i wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. Uniwersytetu Latającego), internowany w czasie stanu wojennego. Członek i prezes PEN-Clubu, od XI 2003 jego prezes honorowy. W wolnej Polsce ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii (1990-1995), dwukrotnie minister spraw zagranicznych (1995, 2000-2001), sekretarz stanu ds. stosunków Polski z Niemcami i państwem Izrael. Od 2007 był sekretarzem stanu – pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.
Władysław Bartoszewski był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1996) oraz Honorowym Obywatelem Wrocławia (2007).

Dnia 21 IV 1998 został powołany przez Radę Kuratorów ZNiO I kadencji do jej składu. Członkiem Rady pozostał przez jej kolejne kadencje. Ostatni raz w posiedzeniu Rady Kuratorów uczestniczył we wtorek, 21 kwietnia br., trzy dni przed śmiercią.

W 2003 roku Władysław Bartoszewski zadecydował o przekazaniu ZNiO  prywatnego zbioru gromadzonych przez całe życie druków i archiwaliów, dotyczących najnowszej historii Polski, m.in. archiwum prywatnego, książek i czasopism konspiracyjnych, plakatów, ulotek i zdjęć z okresu okupacji. Zbiory jednego z największych darczyńców Zakładu stały się podstawą utworzenia w Ossolineum Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich.

W oparciu o zbiory Profesora Bartoszewskiego Zakład Narodowy im. Ossolińskich zorganizował kilka wystaw:
„Władysława Bartoszewskiego życie przyzwoite” – wystawa z okazji jubileuszu 85 urodzin Profesora, Muzeum Miejskie Wrocławia – Ratusz  IV – V 2007
„Władysława Bartoszewskiego spotkania z Wrocławiem”, Kamienica Pod Złotym Słońcem II-III 2012
„Zbiory Władysława Bartoszewskiego w Ossolineum”, Refektarz Ossolineum XII 2013 –I 2014
„Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach” – wystawa zorganizowana z okazji 92 urodzin W. Bartoszewskiego, Kamienica Pod Złotym Słońcem II – IV 2014

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Dla prasy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.