Noc Bibliotek 2018

Logotyp akcji

9 czerwca 2018 zapraszamy na Noc Bibliotek w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W tym roku ogólnopolska akcja odbywa się pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W godzinach 17.00–21.00 w różnych przestrzeniach gmachu głównego Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 czekać będzie na Państwa szereg atrakcji, wśród nich prezentacja ciekawych i szczególnie cennych zbiorów, oprowadzanie po Czytelni i wprowadzenie do procesu rejestracji, czytanie fragmentów książek z serii „Biblioteka Narodowa” i zwiedzanie wystawy malarstwa Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia.

 PROGRAM

17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Zapytaj Bibliotekarza
Miejsce: Czytelnia Główna
– oprowadzenie po Czytelni i zapoznanie z księgozbiorem podręcznym,
– wprowadzenie do procesu rejestracji czytelników,
– krótka opowieść o znamienitych czytelnikach Biblioteki,
– prezentacja cymeliów w oryginale i wersji elektronicznej.

Prezentacja Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych i Działu Informacji Naukowej:
Nowy elementarz polski z obrazkami, Wrocław: dr. W. Korna, 1803
Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław: dr. W. Korna 1805
A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod i Grażyna, Paryż 1851 (wydanie  luksusowe z przekładem francuskim i angielskim, ilustracje ręcznie kolorowane przez Tysiewicza)
A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Awenjon  1833 (tajny druk ossoliński)
Assarmot. Zabawa historyczna, Wilno 1861
Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament, Lipsk 1832 (ozdobna drewniana oprawa)
Livre d’heures d’apres les manuscrits de la Biblitheque Royale, Paris 1846 (facsimile iluminowanego rękopisu średniowiecznego)
Kwiaty i poezje. Wykonał Maksymilian Fajans, Warszawa 1858 (pięknie ilustrowane wydanie)
Legiony Polskie 1914 według oryginałów Wojciecha Kossaka
Mózg Józefa Piłsudskiego, Wilno 1938
Album Grottgera, Wiedeń. Warszawa 1998 (reprint)
Wrażenia z pielgrzymki do Ziemi Świętej, Petersburg 1898 (piękna drewniana oprawa)
Topographische Chronik von Breslau, Breslau 1805 (stare ryciny)
A. Rzewuski: Ze strzelbą na ramieniu, Warszawa 1929 (z dedykacją autora dla Piłsudskich i ekslibrisem Józefa Piłsudskiego)
X List Kardynała Polatuo […], Łódź 1986 (przykład oprawy płaszczowej)
Legenda Tatr [S.l.] 2003 (książka artystyczna, ręcznie wytworzona)
A. Bednarczyk: Świątynia kamienia, Kraków 1995 (przykład oprawy betonowej)
Z. Fajfer: Spoglądając przez ozonową dziurę, Kraków 2009 (książka-butelka)
Haggadah, Jeruzalem 1962 (ozdobna oprawa)

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (grupy max. 15 osób). Obowiązują zapisy: marketing@ossolineum.pl i od 4 czerwca za pośrednictwem portalu EVENEA.
Wstęp w grupach do 15 osób.

W Katalogu Głównym Biblioteki Ossolineum, fot. Andrzej Niedźwiecki

17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Poznaj zbiory Biblioteki Ossolineum
Miejsce: Refektarz
Prezentacja: Dział Rękopisów, dział Starych Druków, Gabinet Kartografii

Dział Rękopisów
Gablota 1:
Dokument BO 119 – Józef II, cesarz rzymski i król Galicji i Lodomerii, nadaje Michałowi z Tenczyna Ossolińskiemu i jego potomkom tytuł hrabiego i herb hrabiowski. Wiedeń 1785 (osiemnastowieczny dokument pisany w języku łacińskim, składający się z dziesięciu pergaminowych arkuszy, pieczęci oraz bogato ilustrowanego wizerunku herbu)
1212/I Zbiór aforyzmów i podręcznik kaligrafii w języku arabskim z XVII w.
924/I Breviarum cum callendario Gallico. Brewiarz łaciński z XIV wieku

Gablota 2:
12439/II Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy. Autograf – czystopis
4729/II Juliusz Słowacki: Samuel Zborowski. Dramat.
17270/II Dedykacja poświęcona Stanisławowi Vincenzowi napisana przez Czesława Miłosza
219/16 Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Różewicza

Dział Starych Druków
Gablota 1:
Missale Cracoviensis dyocesis, Kraków: Jan Haller, 29 XI 1515- 1 II 1516. Sygn. XVI.F.4053
Mszał przeznaczony dla diecezji krakowskiej. Kanon wytłoczony na pergaminie, poszczególne karty mszału ozdobione iluminowanymi inicjałami oraz bordiurą z motywami roślinno-architektonicznymi. W ossolińskim egzemplarzu mszału dołączono przed Kanonem karty z odręcznie napisanym na początku XVI wieku tekstem mszy Missa de dulcissimo et sacratissimo nomine domini Jesu, którą odprawiano zapalając trzy świece w celu uzyskania trzech tysięcy lat odpustu. Zakazał jej Sobór Trydencki uznając za szkodliwy przesąd odmawianie wszelkich modlitw w określonej ilości i przy określonej liczbie świec.
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, Warszawa: [Walenty Łapka dla Mikołaja Szarffenbergera], 1578.
Pierwodruk renesansowej tragedii autorstwa Jana Kochanowskiego, wystawionej po raz pierwszy 12 stycznia 1578 w Jazdowie pod Warszawy podczas uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego oraz Krystyny Radziwiłłówny. Wydrukowany w niewielkim nakładzie przez Walentego Łapkę zarządzającego mobilną filię krakowskiej drukarni Mikołaja Szarffenbergera, która zjechała na ten czas do Warszawy. Do naszych czasów zachowały się zaledwie trzy egzemplarze pierwszego wydania.
Mikołaj Rej, Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi, zwirząth, y ptakow, kstałty, przypadki, y obyczaie, są własnie wypisane…, [Kraków : Maciej Wirzbięta], 1562. XVI.Qu.3088
Pierwsze wydanie zbioru epigramatów Mikołaja Reja, „ojca literatury polskiej”, niektóre ilustrowane drzeworytami, tworząc emblematy. W posłowiu do czytelnika umieszczony jest jeden najsłynniejszych polskich cytatów: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum Albo Zebranie Potraw, Kraków : Drukarnia Jerzego i Mikołaja Schedlów, 1682. Sygn. XVII-5028
Pierwsza polska książka kucharska autorstwa Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego. Dzieło, zawierające 333 przepisy, składa się z trzech części: w części pierwszej opisano potrawy mięsne, w rozdziale drugim umieszczono przepisy na dania z ryb, w trzeciej – receptury na potrawy mleczne, pasztety, torty i ciasta.
Franciszek Karpiński, Pieśni nabożne, Supraśl : Drukarnia XX. Bazylianów, 1792. Sygn. XVIII-11.415
Pierwsze wydanie zbioru pieśni religijnych autorstwa Franciszka Karpińskiego, poety sentymentalnego, wśród których są m.in. pieśni, które zyskały wielką popularność: Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, a także „arcydzieło polskiej kolędy” Bóg się rodzi. Tom wydany został w formie kieszonkowej, jako modlitewnik dla ludu, ze wskazówkami dotyczącymi melodii.

Gablota 2:
Andreae, Ioannes, Super arboribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis, Nürnberg : Fridericus Creussner, 1478. Paulus de Sancta Maria, Scrutinium scripturarum, [Strasburg : Ioannes Mentelin, ca 1474]. Alexander de Nevo, Consilia contra Iudaeos foenerantes, Nürnberg : Fridericus Creussner, 1479. XV.458-460
Tzw. klocek introligatorski, zawierający trzy razem oprawione w XV wieku, traktaty: prawny na temat pokrewieństwa i powinowactwa napisany przez włoskiego jurystę Giovanniego d’Andrea (ok. 1270−1348) oraz dwa teologiczne antyżydowskiego: pierwszy autorstwa Pawła z Burgos (ok. 1351−1435), hiszpańskiego teologa, konwertyty z judaizmu, oraz drugi autorstwa Aleksandra de Novo, włoskiego jurysty. Wszystkie trzy druki wyszły spod pras oficyn drukarskich w latach 70. XV. wieku, we wczesnych latach rozwoju drukarstwa. Charakteryzują się jeszcze cechami ksiąg rękopiśmiennych, m.in. bogatą ręcznie wykonaną dekoracją.
Rosarivm Philosophorvm : Secvnda Pars Alchimiæ De Lapido Philosophico Vero Modo preparando continens exactam eius scientiæ progreßionem. Cum Figuris rei perfectionem ostendentibus, (Francoforti : Ex Officina Cyriaci Iacobi, VI 1550). 4°.
[ADL. :] In Hoc Volvmine De Alchemia continentur hæc: Gebri Arabis, Philosophi solertissimi, rerumq[ue] naturalium, præcipue metallicarum peritissimi, De Investigatio[n]e p[er]fectionis metallor[um] Liber I. Summæ perfectionis metallorum, siue perfecti magisterij. Libri II. […],Norimbergæ : apud Ioh. Petreium, (VIII) 1541. Sygn. XVI.Qu.11916-11917
Dwa razem oprawione dzieła alchemiczne, opatrzone ręcznie kolorowanymi ilustracjami drzeworytowymi i obfitymi notatkami rękopiśmiennym. Rosarium philosophorum opublikowane w 1550 jako tom drugi zbiorowego dzieła na temat alchemii pt. De alchimia opuscula complura veterum philosophorum. Druk, często uważany za najważniejsze i najbardziej fascynujące europejskie dzieło alchemiczne, objaśnia stworzenie kamienia filozoficznego poprzez symboliczne obrazy. De alchemia opublikowane przez norymberskiego drukarza Johanna Petreiusa, znanego wydawcy książek naukowych, było pierwszą zbiorczą pracą zawierającą traktaty alchemiczne. Zawiera m.in. po praz pierwszy wydrukowaną Szmaragdową Tablicę, arabski tekst z dziedziny alchemii i okultyzmu z VI w. n.e., który przez wieki fascynował badaczy, m.in. Isaaca Newtona.
Galileo Galilei, Dialogo di Galileo Galilei … sopra I due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano…, In Fiorenza: per Gio. Batista Landini, 1632. Sygn. XVII-11.970
Słynne pierwsze wydanie dialogu autorstwa Galileo Galileiego, porównujące system kopernikański z tradycyjnym systemem ptolemejskim. Książka, uznana za heretycką, została zakazana przez Kościół: wydrukowany już nakład Dialogu Inkwizycja nakazała spalić, a samo dzieło zostało wpisane na indeks ksiąg zakazanych, skąd usunięto je w 1835 roku.
Vergilius Maro, Publius, Bucolica, Georgica et Aeneis, Paryż : Pierre Didot, 1798. Sygn. XVIII–45.672
Druk z najsłynniejszej osiemnastowiecznej francuskiej oficyny wydawniczej – ze spółki rodziny Didot, założonej przez François Didota, a prowadzonej następnie przez jego syna, François-Ambroise’a Didota, i wnuków, Pierre i Firmina Didotów. Książki o szczególnej wartości artystycznej wprowadzał na rynek przede wszystkim Pierre Didot, twórca serii „Wydania Luwru”. Składały się na nią arcydzieła literatury francuskiej i klasycznej, publikowane w nakładzie 250 egzemplarzy, numerowane ręcznie i podpisane przez Didota. W zbiorach ossolińskich znajduje się wydana w ten sposób książka Bucolica, Georgica et Aeneis Wergiliusza z 1798 roku z numerem 210, oprawiona w latach 1801–1818 w czerwony marokin przez warsztat introligatorski François Bozeriana młodszego.

Dział Kartografii
Atlas Kongresowy prof. Eugeniusza Romera jako instrument walki dyplomatycznej o granice odrodzonej Polski.
Prezentowane obiekty: Atlas Romera i – jako materiał porównawczy – kilka innych atlasów z tego okresu.

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (grupy max. 15 osób). Obowiązują zapisy: marketing@ossolineum.pl i od 4 czerwca za pośrednictwem portalu EVENEA.
Wstęp w grupach do 15 osób.

„Missale Cracoviensis dyocesis” [Kraków: Jan Haller29 XI 1515 – 1 II 1516]

 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30
RzeczpospoCzyta Bibliotekę Narodową
Miejsce: Dziedziniec Ossolineum

Redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum, Dariusz Sośnicki, czyta fragmenty dzieł wydanych przez sto lat istnienia „Biblioteki Narodowej ” – wiodącej serii wydawniczej Ossolineum. Wybór fragmentów opracował redaktor serii, prof. Stanisław Bereś.

Dziedziniec Ossolineum nocą, fot. Andrzej Niedźwiecki

 

10.00–21.00
Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia – wystawa malarstwa
Miejsce: Aula im. M. Gębarowicza, Sale pod Kopułą

plakat wystawy

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.