Norwid – dwusetna rocznica urodzin Mistrza

Zgodnie z zapoczątkowanym dwie dekady temu zwyczajem, w listopadzie 2020 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał patronów kraju na rok następny. Wśród nich znalazło się aż trzech poetów, w tym Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór, znany powszechnie jako Cyprian Kamil Norwid. W uzasadnieniu stwierdzono, że: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”. Dziś badaczom historii literatury trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jednak nie zawsze uważano Norwida za czwartego wieszcza narodu polskiego.

Umierając w 1883 roku w przytułku dla bezdomnych w Paryżu, gdzie spędził ostatnie sześć lat życia, Norwid mógł pochwalić się jednym wydanym tomikiem swojej poezji oraz kilkoma drobniejszymi drukami. Za życia nie został doceniony także jako malarz, o czym dobitnie świadczy nędza, w która popadł, gdy próbował utrzymywać się wyłącznie z rysunku.

W ostatnim zachowanym liście poeta pisał o sobie, że „zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne”. Dzisiaj, w dwusetną rocznicę urodzin poety, jego życzenie zdaje się być w pełni spełnione. Nie tylko każdy polski uczeń szkoły co najmniej podstawowej zna nazwisko Norwida, ale znacząco rozwinęła się badająca jego twórczość norwidologia, zaś rękopisy i pierwodruki jego dzieł są pilnie poszukiwanymi białymi krukami.

Dział Nowych Druków Zwartych Biblioteki Ossolineum dysponuje kilkunastoma pierwodrukami dzieł Norwida. Wśród nich jako najciekawsze wymienić należy słynny Promethidion, wydany w Paryżu w roku 1851 w trzech tysiącach kopii; jedyny wydany za jego życia zbiór wierszy, drukowany w Lipsku u F. A. Brockhausa w roku 1863; wreszcie pięciotomowe dzieło z 1911 roku pt. Pisma zebrane Cypryana Norwida, opracowane i opatrzone wstępem przez Zenona Przesmyckiego (Miriama), który najwięcej przyczynił się do spopularyzowania tego wcześniej niedocenianego poety.

Zachęcamy wszystkich czytelników do zapoznania się z posiadanymi przez naszą bibliotekę dziełami Norwida.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.