Nowe nabytki Działu Czasopism – prasa z okresu zamachu majowego

Dziewięćdziesiąt pięć lat temu, 12 maja 1926 r. marszałek Józef Piłsudski na czele wiernych sobie oddziałów wkroczył do Warszawy z zamiarem przejęcia władzy. Choć historycy różnią się w ocenie majowego przewrotu – podobnie jak głęboko podzielone było w 1926 r. polskie społeczeństwo – zgodni są co do tego, że był to jeden z najbardziej dramatycznych i najważniejszych momentów w krótkiej historii II Rzeczpospolitej.

Rocznica przewrotu majowego to doskonała okazja, by zaprezentować część zakupionej niedawno przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich kolekcji czasopism, na którą składają się wydania różnych tytułów gazet dokumentujące przełomowe wydarzenia polskiej historii XIX i pierwszej połowy XX wieku, w tym także pochodzące z „gorących” majowych dni roku 1926.

Wśród pozyskanych egzemplarzy gazet w okresu przewrotu majowego znajdują się m.in. wydawane w Warszawie „Express Poranny”, „Kurjer Czerwony” i „Kurjer Poranny” oraz wielkopolski „Kurjer Poznański”. Już tytuły artykułów informujących o przewrocie Piłsudskiego sugerują, po której stronie opowiedziały się poszczególne redakcje. O ile warszawskie tytuły przyjęły przewrót z aprobatą, „Kurjer Poznański” otwarcie nazywał go „buntem” i „rebelią”.

Prezentowane gazety zostaną poddane konserwacji, a następnie uzupełnią zasób Działu Nowych Druków Ciągłych Ossolineum.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.