Nowości Wydawnictwa Ossolineum

W ostatnim czasie ukazały się  następujące pozycje wydawnictwa Ossolineum:

BN_broniewski

Władysław Broniewski, Wybór poezji

Autor: Władysław Broniewski
Tytuł: Wybór wierszy
Wstęp i opracowanie: Tadeusz Bujnicki
Oprawa twarda, szyta
Format: 117×163 mm
Liczba stron: CLII (Wstęp) + 681
Cena: 35 zł
Druk: 1+1 (czarny)
ISBN: 978-83-61056-71-3
Wydanie: I
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Data wydania: 2014
BN I 322
Po raz pierwszy w serii ukazują się wiersze Władysława Broniewskiego, poety, którego twórczość łączona jest przede wszystkim z literaturą polityczną i rewolucyjną. Wyboru poezji, jej omówienia i opracowania podjął się Tadeusz Bujnicki, historyk literatury, wybitny znawca twórczości Henryka Sienkiewicza, literatury rewolucyjnej i lewicowej, autor dwóch prac o spuściźnie artystycznej Broniewskiego.
Dystrybucja: Poprzez stronę: http://ossolineum.com.pl/ oraz w najlepszych księgarniach.


BN_karpowicz

Tymoteusz Karpowicz, Utwory poetyckie

Autor: Tymoteusz Karpowicz
Tytuł: Utwory poetyckie (wybór)
Wstęp i opracowanie: Bartosz Małczyński
Oprawa twarda, szyta
Format: 117×163 mm
Liczba stron: CLIX (Wstęp) + 518
Cena: 35 zł
Druk: 1+1 (czarny)
ISBN: 978-83-61056-72-0
Wydanie: I
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Data wydania: 2014
BN I 321
Spuścizna literacka jednego z najwybitniejszych twórców poezji lingwistycznej ukazuje się w „Bibliotece Narodowej” po raz pierwszy. Wyboru wierszy dokonał Bartosz Małczyński, historyk literatury, mający w dorobku naukowym wydaną w 2010 roku monografię Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza. Małczyński jest również autorem wstępu i komentarzy do poezji Karpowicza.
Dystrybucja: Poprzez stronę: http://ossolineum.com.pl/ oraz w najlepszych księgarniach.


BN_ziemia_obiecana

W.S. Reymont, Ziemia obiecana

Autor: Władysław Stanisław Reymont
Tytuł: Ziemia obiecana
Wstęp i opracowanie: Magdalena Popiel
Oprawa twarda, szyta
Format: 117×163 mm
Liczba stron: CVI + 793
Cena: 35 zł
Druk: 1+1 (czarny)
ISBN: 978-83-61056-69-0
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Data wydania: 2014
BN I 286
Po osiemnastu latach od pierwszego wydania powieść Reymonta ukazuje się w serii „Biblioteka Narodowa” po raz wtóry. Magdalena Popiel, autorka wstępu i opracowania utworu, przygotowała edycję Ziemi obiecanej w oparciu o aktualny stan badań nad dziełem, dzięki czemu opowieść Reymonta o budzeniu się kapitalizmu w Łodzi pod koniec stulecia dziewiętnastego została przedstawiona w pełniejszym świetle.
Dystrybucja: Poprzez stronę: http://ossolineum.com.pl/ oraz w najlepszych księgarniach.


BN_pozegnanie_jesieni

S.I.Witkiewicz, Pożegnanie jesieni

Autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz
Tytuł: Pożegnanie jesieni
Wstęp i opracowanie: Włodzimierz Bolecki Oprawa twarda, szyta
Format: 117×163 mm
Liczba stron: CCXII (Wstęp) + 511
Cena: 35 zł
Druk: 1+1 (czarny)
ISBN: 978-83-61056-70-6
Wydanie: I
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Data wydania: 2014
BN I 323
Wydana w 1927 roku powieść Witkacego, opowiadająca o dekadencie Atanazym Bazakbalu, ukazuje się po raz pierwszy w serii „Biblioteka Narodowa”. Edycję Pożegnania jesieni i opracowanie utworu przygotował Włodzimierz Bolecki, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki i edytor, autor wielu prac o twórczości m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wacława Berenta czy Józefa Mackiewicza.
Dystrybucja: Poprzez stronę: http://ossolineum.com.pl/ oraz w najlepszych księgarniach.


cmentarz_powazkowski

T.M.Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Autor: Tadeusz Maria Rudkowski
Tytuł: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Redakcja językowa: Bogusława Otwinowska
Konsultacja konserwatorska: Tomasz Rogala
Korekta: Urszula Włodarska
Redakcja techniczna: Stanisława Trela
Opracowanie indeksu: Andrzej Sokulski
Projekt typograficzny i skład: Jarosław Furmaniak
Oprawa twarda, szyta
Format: 199 x 270 mm
Liczba stron: 343
Cena: 40 zł
Druk: Kolor
ISBN: 978-83-61056-68-3
Wydanie: II, przejrzane i zmienione
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Data wydania: 2014
Książka jest drugim, uaktualnionym wydaniem monografii jednego z największych i najpiękniejszych cmentarzy w Polsce – Powązek. Obecnie wpisane są one do rejestru zabytków. Tadeusz Rudkowski, opowiadając o nekropolii, skupia uwagę nie tylko na pochowanych tam wybitnych Polakach, ale także  koncentruje się na warstwie estetycznej cmentarza – formach i tworzywie nagrobków oraz ich twórcach. Nie bez powodu utarło się stwierdzenie, iż Powązki są „muzeum rzeźby warszawskiej”. W przestrzeni tego cmentarza można przeprowadzać lekcję kulturalno-artystycznego życia miasta, by poznać zmieniające się mody i style sztuki sepulkralnej.
Dystrybucja: Poprzez stronę: http://ossolineum.com.pl/ oraz w najlepszych księgarniach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wydawnictwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.