Odsłonięcie medalionu upamiętniającego Wojciecha Kętrzyńskiego, dyrektora Ossolineum w latach 1876–1918

W piątek, 15 czerwca, odbyło się w Ossolineum uroczyste odsłonięcie medalionu upamiętniającego postać Wojciecha Kętrzyńskiego, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1876–1918. Imię Wojciecha Kętrzyńskiego otrzymała tego samego dnia Czytelnia Działu Rękopisów Ossolineum.

W uroczystości wzięli udział i wygłosili przemówienia dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum i Krzysztof Wiesław Hećman, burmistrz miasta Kętrzyn. Głos zabrali także prof. dr hab. Stanisław Achremczyk z Ośrodka Badań naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, który przypomniał sylwetkę Wojciecha Kętrzyńskiego, a także Elżbieta Ostromęcka, kierownik działu Rękopisów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

 

 

Wojciech Kętrzyński (1838–1918) urodził się na terenie Prus Wschodnich, w Lötzen (Giżycko) jako Adalbert von Winkler. Do gimnazjum chodził w Rastenburgu, któremu po drugiej wojnie światowej, w dowód uznania dla działalności Kętrzyńskiego, nadano w 1946 roku wywiedzioną od jego nazwiska nazwę Kętrzyn. Był wybitnym historykiem, zasłużonym dla badań nad przeszłością Polski, zwłaszcza Warmii i Mazur.

W 1876 roku Wojciech Kętrzyński objął stanowisko dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Pełnił tę funkcję do końca życia, do 1918 roku. Okres jego dyrekcji to czas rozwoju Ossolineum, powiększania zbiorów i wzmocnienia roli Zakładu. Wojciech Kętrzyński był m.in. autorem pierwszego inwentarza rękopisów Zakładu Narodowego w trzech tomach i pierwszego opublikowanego zarysu historii ZNiO. Zmarł we Lwowie, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim.

Medalion – metalowy odlew z portretem – został ufundowany przez miasto Kętrzyn w 2008 roku i umieszczony na nagrobku Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Po odnalezieniu we Lwowie oryginalnej, historycznej płyty nagrobnej, medalion został przewieziony z powrotem do Kętrzyna. Burmistrz miasta – Krzysztof Hećman, zdecydował o podarowaniu medalionu Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, co zostało potwierdzone certyfikatem z dn. 15 stycznia 2018 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.